Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas jūlija numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas  

1. COVID – 19 regulējuma izmaiņas normatīvajos aktos jūnijā un pēc 1. jūlija.        

2. Nosaka administratīvo atbildību bērniem līdz 18 gadu vecumam par tabakas, alkohola vai enerģijas dzērienu uzglabāšanu.    

3. Nosaka atbildības regulējumu korupcijas novēršanas jomā amatpersonām.

4. Papildus dzīvesvietai ārvalstīs persona varēs norādīt vienu adresi Latvijā.

5. Palielina pedagogu zemāko mēnešalgas likmi līdz 790 euro.

6. Turpmāk izglītības iestādēm daļu no reģistrā norādāmās informācijas nepieciešams patstāvīgi aktualizēt.

7. Nosaka 2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiku.

8. Nosaka drošības pasākumus bērnu nometnēs COVID -19 ierobežošanai.

Divas jūnija mēneša sākuma aktualitātes, kas bija jau iepriekšējā mēneša pārskatā:

9. Arī profesionālās izglītības iestādes sāks kompetenču pieejas īstenošanu vispārizglītojošos priekšmetos.

10. Jauni grozījumi higiēnas prasību ievērošanai.

 

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi          

1. Ceļošana pandēmijas apstākļos.

2. Vienošanās par darba attiecību izbeigšanu juridiskais spēks.           

3. Pedagoga tiesības cieņas un goda aizsardzībai.

4. Pedagoga informēšana par grozījumiem darba līgumā.

5. Atvaļinājuma kompensācijas aprēķināšana nāves gadījumā.

6. Radinieka pieņemšanas darbā procedūra.

7. Atvaļinājuma ilgums vietniekam saimniecības jautājumos.

8. Ģimnāzijas statusa regulējums.

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

 

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

01.05.2024

Pirmsskolā

26.04.2024

Izglītība un Kultūra

04.05.2024

Normatīvie akti

27.03.2024