Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas oktobra numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas             

1.Deleģē Ministru kabinetam apstiprināt izglītības attīstības pamatnostādnes.      

2. COVID – 19 regulējuma izmaiņas izglītības jomā – SEPTEMBRĪ.

3. Novērsta nepilnība, ļaujot pamatizglītības speciālās izglītības programmās veidot dažādu klašu apvienotās grupas un veidot apvienotās klases.      

4. Skolas mūzikas instrumentu nomai nosaka viena procenta maksu no instrumenta iegādes vērtības.             

5. Apjomīgi grozījumi Ugunsdrošības noteikumos.            

 

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi              

1. Darba uzteikums – Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1. punkts.     

2. Valsts valodas prasības arodbiedrības biedriem.            

3. Likumā noteiktās izglītības neesamība pedagogam.                    

4. Klašu apvienošana pa trim gadiem.     

5. Bērna ar garīgās veselības traucējumiem integrēšana. 

6. Izglītības iestādes direktora papildus pedagoģiskā darba regulējums.   

7. Izglītojamā atskaitīšana no izglītības iestādes pienākumu neievērošana gadījumā.  

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

        

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

01.05.2024

Pirmsskolā

26.04.2024

Izglītība un Kultūra

04.05.2024

Normatīvie akti

27.03.2024