Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas marta numurā lasiet:

I.         Normatīvo aktu izmaiņas    

1. Izglītības iestādes 2021. gadā ir tiesīgas pretendēt uz valsts ģimnāzijas statusu.       

II.       Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi

1. Bezalgas atvaļinājuma piešķiršana.  

2. Darba pienākumu sadalījuma konkretizēšana.

3. Jauna darba līguma slēgšana.

4. Darba uzteikums darbinieka pārejošas darbnespējas dēļ, kas neveic darbu vairāk nekā  mēnešus.

5. Amata apraksta izteikšana jaunā redakcijā.

6. Prof. izgl. iestādes praktikanta obligātās veselības pārbaudes apmaksa uzņēmumā.

7. Iesniegumu izskatīšanas kārtība.

8. Covid - 19 karantīnas noformēšana.

9. Rīkojums par pasta izdevumu apmaksu.

10. Facebook lapas komentārs.

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

17.11.2022

Pirmsskolā

30.11.2022

Izglītība un Kultūra

21.11.2022

Skolas Psiholoģija

25.11.2022

Vecākiem

30.11.2022

Normatīvie akti

15.11.2022

Aktuālās ziņas

10.12.2022