Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas jūlija numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas    

1.         Covid – 19 regulējuma izmaiņas izglītības jomā.         

2.         Būtiski grozījumi Darba likumā.         

3.         Nosaka regulējumu valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanai.         

4.         Tehniski grozījumi interešu, speciālās izglītības programmu finansēšanas kārtībās.          

5.         Precizē minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klašu grupā.

6.         Iespēja projekta ietvaros finansējumu izmantot Covid-19 krīzes pārvarēšanai.

7.         Precizē finansējuma piešķiršanas nosacījumus asistenta pakalpojuma nodrošināšanai.

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi

1.         Rīkojums par pirmsdzemdību atvaļinājumu – vai tāds nepieciešams?  

2.         Papildatvaļinājuma piešķiršana.

3.         Darba uzteikums darbiniekam ar invaliditāti.  

4.         Individuālā darba gada izmaiņas.         

5.         Izglītības psihologa nepieciešamās izglītības regulējums.         

6.         Pilngadīgas personības rīcībspēja.       

7.        Biedrības dibināšanas mērķis.

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

17.11.2022

Pirmsskolā

30.11.2022

Izglītība un Kultūra

21.11.2022

Skolas Psiholoģija

25.11.2022

Vecākiem

30.11.2022

Normatīvie akti

15.11.2022

Aktuālās ziņas

10.12.2022