Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā septembra numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas 

1. Covid regulējuma izmaiņas izglītības iestādēm augustā. 

2. Precizē regulējumu par tālmācības izglītības ieguves formā īstenoto izglītības programmu finansēšanu.    

3. Palielina projekta finansējumu un pagarina tā īstenošanas termiņu.

4. Jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm būs iespēja pieteikties 160 eur stipendijai 10 mēnešus gadā.   

5. Aktualizē un optimizē vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu obligātās dokumentācijas apjomu.

6. Nosaka par pienākumu izglītības iestādēm iekšējā normatīvajā aktā noteikt preventīvus pasākumus atkarību izraisošu vielu lietošanas risku novēršanai.

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi

1. Pedagogu Eiropas Savienības projekta darba tiesiskais regulējums.

2. Bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršana.

3. Divi amati - viens darbinieks.

4. Nodokļu apmaksa pašnodarbināta pedagoga algotā darbā.

5. Izglītojamo Covid – 19 testēšanas tiesiskais pamats.

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024