Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā oktobra numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas            

1. Pieņemta kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību.

2. Turpmāk skolēnu garīgās attīstības traucējumiem mācību snieguma vērtēšana būs noteikta Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.        

3. Paredz ēdienu skaita samazinājumu vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo pusdienu ēdienkartē.        

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi          

1. Rīkojums par stundu darba plānu.

2. Amata maiņa.

3. Rīkojums par izglītības iestāde vadītājas aizvietošanu.     

4. Amata maiņa.

5. Iekšējo kārtības noteikumu spēkā esamība.

6. MK noteikumi par attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību.

7. Slodzes samazināšana.

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024