Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā aprīļa numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas      

1. Aktuālie Covid-19 grozījumi.    

2. Grozīts Profesionālās izglītības likums.       

3. Grozīts Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums.

4. Profesionālās ievirzes sporta izglītībā varēs mainīt dotācijas sadali.

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi

1. Vai nepieciešams rīkojums par masku nelietošanu.

2. Attīstības plāna izstrādāšana.

3. Papildu darba noformēšana pilnas slodzes sasniegšanai.

4. Darbs uzsākts agrāk nekā noslēgts darba līgums.

5. Naudas balvas skolotāju jubilejās.

6. Atvaļinājums tehniskajam darbiniekam, kas papildus ir pedagogs.

7. Skolnieka pārcelšana uz mazākumtautību programmu pēc direktora iniciatīvas.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024