Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" oktobra numurā lasiet:                 

Normatīvo aktu izmaiņas             
1. Pilnveidots koledžu regulējums.
2. No nākamā mācību gada jākārto vēl viens obligātais valsts pārbaudes darbs.
3. Izstrādāti mācību snieguma vērtēšanas principi.
4. Pārskatīti noteikumi par uztura normām pirmsskolās un skolās.
5. Palielinātas atbalsta likmes augļu, dārzeņu un piena piegādei.          
6. Precizētas mērķdotācijas par izglītības nodrošināšanai ukraiņiem.
7. Pagarināts ES projekta īstenošanas termiņš.
8. Izglītībai novirzīti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.
9. Grozīts Izglītības valsts kvalitātes dienesta nolikums.
10. No nākamā gada spēkā grozījumi grāmatvedības jomā.

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi
1. Darba līgums ar pedagogu uz noteiktu laiku.
2. Kurš apmaksā latviešu valodas un literatūras atbalsta pasākumus.
3. Vai skolas noliktavas pārzinis ir amatpersona.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024