Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" novembra numurā lasiet:  

Normatīvo aktu izmaiņas

1. Spēkā grozījumi par mazākumtautību izglītības programmas svītrošanu.
2. Uzsākts risināt vardarbības problēmu skolās.
3. Aktualizē budžetu Ukrainas sākumskolēnu ēdināšanai.
4. Var pretendēt uz atbalstu vispārējās izglītības iestāžu modernizēšanai.
5. Precizēti divu programmu specifisko mērķu īstenošanas nosacījumi.
6. Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā tiks apmaksāta veselības aprūpe.
7. Izglītības jomai piešķirti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.


 
Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

17.11.2022

Pirmsskolā

30.11.2022

Izglītība un Kultūra

21.11.2022

Skolas Psiholoģija

25.11.2022

Vecākiem

30.11.2022

Normatīvie akti

15.11.2022

Aktuālās ziņas

10.12.2022