Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" novembra numurā lasiet:  

Normatīvo aktu izmaiņas

1. Spēkā grozījumi par mazākumtautību izglītības programmas svītrošanu.
2. Uzsākts risināt vardarbības problēmu skolās.
3. Aktualizē budžetu Ukrainas sākumskolēnu ēdināšanai.
4. Var pretendēt uz atbalstu vispārējās izglītības iestāžu modernizēšanai.
5. Precizēti divu programmu specifisko mērķu īstenošanas nosacījumi.
6. Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā tiks apmaksāta veselības aprūpe.
7. Izglītības jomai piešķirti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.


 
Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

21.09.2023

Pirmsskolā

21.09.2023

Izglītība un Kultūra

29.09.2023

Normatīvie akti

13.09.2023

Aktuālās ziņas

02.10.2023