Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" decembra numurā lasiet:                                 

I. Normatīvo aktu izmaiņas
1. No nākamā gada palielināta minimālā alga.
2. Pieņemts jauns Pašvaldību likums.
3. Izmaiņas 9. klases valsts pārbaudes darbos.
4. Izstrādāti jauni noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību.
5. Noteikti 2023./2024. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laiki.
6. No 1. janvāra jauna izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība.


Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi
1. Uz kādiem MK noteikumiem jāatsaucas kvalifikācijas eksāmena rīkojumā.
2. Vai darba līgumā lietojams termins “skolotājs” vai “pedagogs”.
3. Vai pedagoģiskajā sēdē saskaņotie noteikumi jāapstiprina ar rīkojumu.


 
Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024