Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" februāra numurā lasiet: 

1. Jauni noteikumi atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem.

2. Grozīti valsts valodas prasmes nosacījumi.
3. Mainītas profesionālās ievirzes pedagogu slodzes.
4. Atkārtoti palielinātas atbalsta likmes augļu, dārzeņu un piena programmai.

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi
1. Kuri normatīvie akti regulē izglītojamo veselības aprūpi un pirmo palīdzību.            .
2. Uzteikuma termiņa pagarināšana darbnespējas dēļ.
3. Rīkojums par pedagoga atstādināšanu uz laiku.
4. Vai pašvaldība var regulēt ārpakalpojuma pulciņu apmaksas nosacījumus.
5. Pretkorupcijas pasākumu plāns vidusskolai.
6. Vai uz mūzikas skolas direktora vietnieku attiecināms valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

14.03.2023

Pirmsskolā

28.02.2023

Izglītība un Kultūra

22.03.2023

Skolas Psiholoģija

28.02.2023

Vecākiem

28.02.2023

Normatīvie akti

13.02.2023

Aktuālās ziņas

25.03.2023