Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" februāra numurā lasiet: 

1. Jauni noteikumi atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem.

2. Grozīti valsts valodas prasmes nosacījumi.
3. Mainītas profesionālās ievirzes pedagogu slodzes.
4. Atkārtoti palielinātas atbalsta likmes augļu, dārzeņu un piena programmai.

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi
1. Kuri normatīvie akti regulē izglītojamo veselības aprūpi un pirmo palīdzību.            .
2. Uzteikuma termiņa pagarināšana darbnespējas dēļ.
3. Rīkojums par pedagoga atstādināšanu uz laiku.
4. Vai pašvaldība var regulēt ārpakalpojuma pulciņu apmaksas nosacījumus.
5. Pretkorupcijas pasākumu plāns vidusskolai.
6. Vai uz mūzikas skolas direktora vietnieku attiecināms valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024