Žurnāls "Izglītība un Kultūra"

E-laikraksta IZGLĪTĪBA un KULTŪRA 12. marta numurā lasiet:

SKOLOTĀJS

Jābūt ar zibenīgu domāšanu un ātru uztveri. Patiesi apbrīnojami, ka pacietību un aizrautību nav zaudējuši mūzikas skolu skolotāji un audzēkņi, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem. Viens no tādiem ir Jūrmalas mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles pedagogs Ģirts Timma. Viņa audzēkņi vienmēr ir dažādu konkursu uzvarētāju vidū, un nesen plūkti lauri attālinātā starptautiskā konkursā. Sarunā ar laikrakstu par darbu krīzes apstākļos un laimi būt savā vietā.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

Vāc parakstus par universitāšu saglabāšanu Latvijas reģionos.

Aptaujās skolēnus par noslēguma pārbaudes darbu norisi.

Nākamajā mācību gadā 12. klasēm svešvalodās eksāmenus rīkos pavasara brīvlaikā.

Biedrība: Pedagogus satrauc vakcīnas pieejamība.

Pētījums: Jauniešiem fizikas mācību procesā visvairāk pietrūkst praktisko nodarbību.

Cēsu muzejs izveidojis tiešsaistes kursus dzimtas pētniecībai.

„Studenta kurpēs 2021” skolēniem iespēja apmeklēt vairāk nekā 30 tiešsaistes lekcijas un nodarbības Latvijas Kultūras akadēmijā.

LNB aicina skolēnus piedalīties Skaļās lasīšanas sacensībās!

Rundāles pils apbūves ansamblis ar dārzu un meža parku iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas Nacionālajā sarakstā.

PIEREDZE

Vēl viens 1. septembris. Bērni ir kļuvuši patstāvīgāki, taču pieraduši strādāt klusumā, ko klasē ir grūti nodrošināt, secina skolās, kur saskaņā ar reģionu pieejas principu drīkstēja un arī izvēlējās atsākt klātienes mācības 1. – 4. klašu posmā. Tāpat jūtams, ka mājās pietrūkusi „dzīvā” komunikācija.

FOTOPROJEKTS

Fotoprojekts: Skolotājs pandēmijas laikā. „Pandēmija ir pamatīgi ietekmējusi pedagoga profesiju,” uzskata fotogrāfs un pedagogs Reinis Fjodorovs. „Šobrīd katram no mums ir jāizdara izvēle un savā ziņā ikviens atrodamies dilemmas priekšā – kā attālināti iemācīt savu priekšmetu un kā caur ekrānu nodibināt personisku kontaktu ar savu skolēnu.” Pirms nepilna gada, sākoties Covid-19 vīrusa uzliesmojumam, fotogrāfijas pedagogs sāka veidot fotoprojektu par skolotājiem pandēmijas laikā.

VIEDOKLIS

Valsts prezidents: Zinātne ir priekšnosacījums konkurētspējīgai ekonomikai.

PĒTĪJUMS

Ikgadējā Eurydice ziņojumā analizēta augstākās izglītības maksa un finansiālais atbalsts studentiem Eiropā. Pieejams gadskārtējais Eurydice pētījums angļu valodā par mācību gada maksu, kā arī stipendiju un aizdevumu saņemšanas iespējām valsts finansētās augstākās izglītības iestādēs „Maksa par augstāko izglītību un finansiālo atbalstu studentiem Eiropā 2020./2021. gadā”. Tajā apkopota informācija par 38 Eiropas Savienības dalībvalstu, tostarp Latvijas, augstākās izglītības maksu un finansiālo atbalstu sistēmām.

VIEDOKLIS

Nevēlēšanās vakcinēties sakņojas informācijas trūkumā. Šobrīd informāciju par vakcināciju atrod tie, kuri paši proaktīvi meklē. Trūkst viegli pieejamas un visiem saprotamas informācijas ne tikai par procesu, bet arī par pašām vakcīnām un to kvalitāti. Kāda ir vakcīnu ietekme uz organismu, cik droši tas ir, kā notiks vakcinācija u.tml. Jautājumu ir daudz, un vidē[1]jam iedzīvotājam gribas, lai visas atbildes viņam „ieliek” rokās. Šādu vēlmi veido mūsu kultūrvēsturiskais konteksts. Edgars Plētiens, Raunas vidusskolas direktors.

EMOCIONĀLĀ VESELĪBA

Jauna tehnoloģija palīdzēs noskaidrot bērnu emocionālo veselību, lai atrastu labākos veidus atbalstam mācībās. Covid-19 pandēmija un attālinātās mācības ir radījušas būtisku risku skolēnu emocionālajai veselībai, tāpēc „Fonds Plecs” kopā ar sadarbības partneriem radījuši „EMU:Skola” ‒ digitālu atbalsta rīku, kas ļauj skolai sekot līdzi savu skolēnu emocionālajai pašsajūtai un vajadzībām. Šī sistēma sniedz arī skolotājam un skolas atbalsta personālam praktiskus ieteikumus bērna un klases atbalstam.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

17.11.2022

Pirmsskolā

30.11.2022

Izglītība un Kultūra

21.11.2022

Skolas Psiholoģija

25.11.2022

Vecākiem

30.11.2022

Normatīvie akti

15.11.2022

Aktuālās ziņas

10.12.2022