Žurnāls "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta IZGLĪTĪBA un KULTŪRA jaunajā numurā lasiet:

LIZDA: Pedagogu streiks ir devis rezultātus. Pedagogu streiks ir devis rezultātus, jo valdība bija spiesta atzīt, ka 21.aprīlī pieņemtajos grozījumos Ministru kabineta noteikumos par pedagogu atalgojuma palielināšanu netika iekļautas visas streikojošo pedagogu prasības, šādu nostāju pauda Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Mācību process skolā: kopā radām – kopā darām. Ar mērķi iedvesmot meklēt jaunas pieejas pedagogu un skolēnu sadarbībai mācību procesa kopradē, aprīlī notika seminārs “Mācību process skolā: kopā radām – kopā darām!”. Viens no semināra diskusijas tematiem bija, kā nenovēršamo digitalizācijas procesu līdzsvarot ar reālo dzīvi, lai runa būtu ne tikai par skolēnu līdzdalību, bet produktīvu iesaistīšanos mācību procesā.

Apgrieztās klases metodes īstenošana, izmantojot skolo.lv. Skolo.lv noslēdzošajā seminārā e-kursu paraugu izstrādes vadītāja Annija Bergmane dalījās ar praktiskiem piemēriem, kā īstenot apgrieztās klases metodi arī klātienē, ne tikai mācot attālināti. Izmantojot šo pieeju, tiek apgriezta tradicionālā mācīšanās vide un daudz veiksmīgāk var nodrošināt skolēnu iesaisti.

Par gatavošanos valsts pārbaudes darbu norisei 2022./2023. mācību gadā. Mācību gads tuvojas noslēgumam un eksāmenu sesija sāksies 15. maijā. “Vēlos iepazīstināt ar jauninājumiem, ar kuriem saskarsies katrs skolēns 9. un 12. klasē un par risinājumiem, kas tiek ieviesti, ņemot vērā, ka šogad tiek noslēgta pāreja uz pilnveidoto mācību saturu,” mediju pārstāvjus 26. aprīlī informē Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītāja Liene Voroņenko.

Vērtē jaunās pedagogu izglītības sistēmas ieviešanu praksē. Lai izvērtētu jaunās pedagogu izglītības sistēmas izveides norisi un iezīmētu attīstības virzienus ar skatu nākotnē, aprīlī Latvijas Universitātē norisinājās projekta “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” noslēguma darbseminārs “Jaunā pedagogu izglītības sistēma: no idejas līdz studentam un skolotājam”.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS
GRĀMATPLAUKTS

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

30.05.2023

Pirmsskolā

28.04.2023

Izglītība un Kultūra

28.04.2023

Skolas Psiholoģija

28.04.2023

Vecākiem

30.04.2023

Normatīvie akti

25.05.2023

Aktuālās ziņas

09.06.2023