Žurnāls "Pirmsskolā"

Žurnāla PIRMSSKOLĀ oktobra numurā lasiet:

Par labizjūtu pirmsskolā.  Vārds „labizjūta” ir samērā jauns vārds, kurš ietver sevī drošības sajūtu, pozitīvas attiecības, optimālu fizisko vidi, iespēju īstenot savas idejas. „Skola 2030” pirmsskolas ekspertes Arita Lauka no Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Maziņš kā jūra”, Liene Rolanda no Rīgas Pilsētas sākumskolas pirmsskolas un izglītības psiholoģe Aiga Jankevica no Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes „Kamolītis” vebinārā „Jūtos labi, lai mācītos” dalās pieredzē par sociāli emocionālo mācīšanos, kas tiek ieviesta Latvijas bērnudārzos.

Integrēta āra rotaļnodarbība „Piedzīvojumi ar zīlēm”. Rotaļnodarbības mērķis: zīļu izcelsmes, raksturīgo īpašību un izmantošanas veidu izzināšana praktiskā darbībā.

Zivis Burtniekā. Nodarbības mērķis: sekmēt lasītprasmes apguvi (pēc izvēles ar drukātiem vai rakstītiem burtiem). Darba lapa “Krustvārdu mīkla”. Darba lapa “Sakārto burtus pareizi”.

Tēvu diena pirmsskolas izglītības iestāde Palsmanē. Šoreiz Tēvu dienas konkursu rīkojām nedēļas garumā. Konkursa mērķis bija tēviem un vectēviem kopā ar saviem bērniem, mazbērniem iesūtīt fotogrāfiju vai video ar kopīgu aktivitāti.

Tematiskais pasākums „No grauda līdz maizei”. Iepriekšējā dienā bērni paši iekārtoja telpu atbilstoši pasākuma tēmai. Izcepa rudzu maizi. Bērni mierīgi un laipni sagaidīja mazos draugus. Šajā pasākumā vecākie (6 -7 gadi) Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” audzēkņi kopā ar jaunākajiem (1,5 -3 gadi) dziedot, dejojot, ritmizējot izspēlēja maizes tapšanas ceļu dziesmā „Vai tu zini, kā viens zemnieks?”.

Rotaļnodarbība „Varavīksne”. Sasniedzamie rezultāti: Bērni prot secīgi stāstīt par dabas parādību (varavīksni) un tās īpatnībām, atpazīt varavīksni dabā, attēlot to savā mākslas darbā.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

21.09.2023

Pirmsskolā

21.09.2023

Izglītība un Kultūra

29.09.2023

Normatīvie akti

13.09.2023

Aktuālās ziņas

02.10.2023