Žurnāls "Pirmsskolā"

E-žurnāla PIRMSSKOLĀ janvāra numurā lasiet:

Tēma „Draugi”. Mācību plāns 2 nedēļām. Caurviju prasmes: Pašvadītā mācīšanās, sadarbība un uzņēmējspēja.

Projekts „Putnu draugi”. Sasniedzamie rezultāti programmā: Stāsta par novērotā putna izskatu, uzvedību un barību.

Sportojam Meteņos! Sasniedzamais rezultāts: radot pozitīvas emocijas, caur fiziskām aktivitātēm iepazīstināt bērnus ar Meteņdienas tradīcijām.

Dabas vides estētikas nodarbības attālinātās mācīšanās laikā.  

Bitīšu labie darbi. Akcijas mērķis bija rosināt bērnus būt draudzīgiem, čakliem, izpalīdzīgiem un zinošiem par drošības jautājumiem.

Skaitāmpants „Zirdziņš”. Mēles un lūpu vingrinājumi. Skolotājs stāsta tekstu un rāda kustības, bērni atdarina kustības un piedāvātos mēles un lūpu vingrinājumus.

Spēle „Kas maisiņā?”. Tiek izveidotas un salaminētas 3 veidu kartītes: uzdevumu, foto attēlu un „rīku” kartītes. Sakrāsoti ķiršu kauliņi, sašūti maisiņi. Maisiņos sabērtas dažādas pupas un zirņi.

Rotaļas un darba lapas par zivīm un ūdeni.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024