Žurnāls "Pirmsskolā"

Žurnāla PIRMSSKOLĀ maija numurā lasiet:

Lai bērns pirmsskolā justos labi un droši. Aktualizēt bērnu labjutību pirmsskolā un padziļināt skolotāju zināšanas par bērnu psihisko veselību bija galvenie mērķi maijā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajai tiešsaistes konferencei „Laimīgs un drošs bērns pirmsskolā”. Konferencē IZM speciālisti informēja par izstrādātajiem normatīvo aktu grozījumiem un Pirmsskolas izglītības darba grupas lēmumu tālāko virzību, kā arī par plānotajām pārmaiņām pirmsskolas izglītības finansēšanā 2021./2022. mācību gadā un vidējā termiņā.

Bērna psiholoģiskā gatavība skolai. Pētījumi rāda, ka tieši sadarbības pieredze, kas iegūta mājas vidē, ir nozīmīgākais faktors, kas nosaka to, vai bērns būs gatavs uzsākt mācības, nevis bērna zināšanu apjoms vai viņa lasītprasme un rakstītprasme. Maija Zvilna, izglītības psiholoģe.

Atklātā rotaļnodarbība „Ūdens” (6-7 gadi).

Eksperiments „Banāna un plastmasas maisiņa pārvērtības” (6-7 gadi).

Didaktiskais materiāls „Zariņu spēles”. (2-4 gadi).

Pasakas „Zeltmatīte un trīs lāči” dramatizējums.

„Mārītes” baskāju taka.

Vasarīgas idejas radošām aktivitātēm brīvdabā.

Svečturi ar vasaras aromātu.

Rīgas 13. pirmsskolas izglītības iestādes „Ābecītis” pirmsākumu un sākotnes meklējumi.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024