Žurnāls "Pirmsskolā"

E-žurnāla PIRMSSKOLĀ augusta numurā lasiet:

AKTUĀLI

Izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē. Pirmsskolas izglītībā nodarbinātie klātienē var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par „Covid-19” negatīvu testa rezultātu.

No septembra pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem zemākās darba algas likme tiek paaugstināta līdz 872 eiro.

Noteikta izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs. Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotā metodika paredz, ka katrā pirmsskolas izglītības iestādē jānosaka par bērnu speciālo vajadzību izvērtēšanu atbildīgais pedagogs.

PIRMSSKOLAS UN PANDĒMIJA – KĀ MĒS VEIKSMĪGI TURPINĀJĀM MĀCĪBAS. Tas, ka vecāki nepavada bērnu uz ģērbtuvi, ir sekmējis bērnu patstāvību – izrādās, ka bērns, kurš vecāku ieskatā neprot noģērbties vai apģērbties, var visu paveikt pats! Par savu pieredzi stāsta Rasma Purmale, Rīgas PII „Madariņa” vadītāja.

VIEDOKLIS

GAISA KVALITĀTE GRUPIŅĀ – 40 MINŪŠU JAUTĀJUMS. Vēdināšana no rītiem vai pēc nodarbību beigām nav pietiekami efektīvs risinājums nedz pandēmijas apstākļos, nedz ikdienā. Vairākus mēnešus sekojot līdzi gaisa kvalitātes rādītājiem bērnudārza grupiņās, kurās bērni klātienē uzturas visas dienas garumā, ir izdarīti vairāki secinājumi. Stāsta Inguna Vārtiņa, privātās pirmsskolas „Patnis” vadītāja.

PIEREDZE

MĀCĪBU VIDES IEKĀRTOŠANA. Aktualizējot “Skola2030” un pirmsskolas vadlīnijās paustās atziņas par mācību vidi, katra mācību gada sākumā izglītības iestādē tiek atjaunināta un pilnveidota mācību vide atbilstoši bērnu vecuma īpatnībām, interesēm, vajadzībām un vēlmēm. Par savu pieredzi stāsta Anita Bernatoviča no Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādes.

MŪSU DRAUGI ‒ PUTNI UN DZĪVNIEKI” (5 – 7 gadi). Nodarbības mērķis: sekmēt bērnu interesi par norisēm dabā dažādos gadalaikos. Pieredzē dalās Dace Rožkalne no Liepājas PII „Sprīdītis”.

DARBA LAPAS SKOLAS GRUPAS BĒRNIEM. Pieredzē dalās Ingūna Baumane no Kuldīgas PII „Ābelīte”.

DIDAKTISKĀS SPĒLES. Skaiti sēnes! Dusmīgais vai priecīgais kaķis. Mājdzīvnieki. Lielais vai mazais burts. Lasi un atrodi atbilstošu attēlu! Saklausi pirmo skaņu! Lasi ar izpratni! Pieredzē dalās Ingūna Baumane no Kuldīgas PII „Ābelīte”.

9 ATRAKCIJAS TĒVU DIENAI. Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestāde „Ābolītis” ir vien dažus gadus jauna, taču kopš tās pirmsākumiem iestādē izveidojušās dažādas brīnišķīgas tradīcijas. Viena no tām ir īpaši gaidīta – Tēvu diena, kas arī pērn pagāja sportiski atraktīvā un sirsnīgā gaisotnē. Tēvu dienas pasākuma mērķi ir tēvu un bērnu kopā būšanas prieks kopīgās aktivitātēs un, protams, tēvu godināšana. Pieredzē dalās Dace Lemhena no Dobeles novada PII „Ābolītis”.

RĪGAS 13. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „ĀBECĪTIS” PIRMSSĀKUMU UN SĀKOTNES MEKLĒJUMI. Stāsta Vineta Jonīte, Latvijas bērnudārzu vēstures pētniece.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024