Žurnāls "Pirmsskolā"

E-žurnāla PIRMSSKOLĀ oktobra numurā lasiet:

PIEREDZE

Rotaļnodarbība „Ūdens un mūzika”. Mērķis: rosināt bērna harmonisko dabas izzināšanu caur mūziku.

Rotaļnodarbība „Manas mājas Latvijā”. Nedēļas laikā bērni gūst priekšstatu par Latviju, valsti, kurā mēs dzīvojam. Bērni klausās stāstus par Latviju, karogu un mājām. Iepazīst svētku svinēšanas tradīcijas.

Āra rotaļnodarbība „Pārgājiens un ezeru”. Uzdevumi: rosināt patstāvīgi meklēt un veikt pētījumus ar apkārtnē sastopamajiem augiem, putniem un dzīvniekiem. Veikt matemātiskās darbības ar saskaitīšanas, mērīšanas, grupēšanas elementiem.

Muzikāli tematisks pasākums „Mārtiņi”. Mērķis: iepazīstināt bērnus ar Mārtiņdienas svētku svinēšanas tradīcijām.

Izaicinājums „Es varu iztikt bez saldinātiem dzērieniem”. Tēma: saldinātie dzērieni, veselīgs dzīvesveids. Aktivitātes: prezentācija par saldinātiem dzērieniem, veselīgo un neveselīgo cukuru, eksperimenti un praktiska darbošanās grupiņās, veselīgo dzērienu gatavošana, degustācija un noslēguma ballīte izaicinājuma dalībniekiem.

AKTUĀLI

Mūzikas terapija pirmsskolas izglītības iestādē. Būtiskākie mērķi terapijas procesā darbā ar bērniem ir attīstīt pašuztveri un svešā uztveri, akceptēt un saprast sajūtas, mācīties runāt par iekšējām norisēm, attīstīt pozitīvu paškoncepciju, attīstīt estētiskā pārdzīvojuma spēju, saskatīt, ka ir dažādas atšķirīgu kvalitāšu sajūtas. Mūzikas terapija un tās metodes fantastiski atklāj to, kā bērns pats var atklāt sevī esošos resursus un ar to palīdzību uzlabot savu dzīves kvalitāti un attīstību.

VĒSTURE

Bērnudārza darbības uzsākšana kara priekšvakarā un vācu okupācijas laikā.

 

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024