Žurnāls "Pirmsskolā"

Žurnāla PIRMSSKOLĀ marta numurā lasiet:

AKTUĀLI

Īstais brīdis risināt atbalsta personāla trūkumu. Bērniem vecumā no pusotra līdz pieciem gadiem ir tiesības iegūt pirmsskolas izglītību tajā pašvaldībā, kur atrodas viņa dzīvesvieta, paredz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums. Pašvaldībās un mācību iestādēs pauž gatavību palīdzēt no kara bēgošajiem cilvēkiem. Visticamāk, mazuļiem, kas pārdzīvojuši kara šausmas, būs vajadzīga psihologa vai sociālā pedagoga palīdzība. Taču atbalsta personāla trūkums bērnudārzos joprojām ir aktuāla problēma.

PIEREDZE

Kā darbojas bērnudārzi Norvēģijā? Valsts līmenī ir definēts, ka bērni ir prioritāte, jo tieši viņi ir mūsu nākotne. Tas izpaužas arī attieksmē pret ģimenēm – bērniem ir garantēta vieta pirmsskolā jau no gada vecuma, turklāt, vecāki var brīvi izvēlēties bērnudārzu, vadoties pēc atrašanās vietas, pedagoģijas metodēm vai virziena, ko īsteno attiecīgā iestāde. Ņemot vērā, ka mācību maksa vecākiem neatšķiras, izvēloties pašvaldību vai privāto pirmsskolu, vecāki pat nereti dod priekšroku tieši privātajiem. Arī pieteikšanās sistēma ir ļoti ērta un veidota tā, lai ģimenes saskartos ar pēc iespējas mazāku birokrātiju. Stāsta Ivonne Linnstade (Yvonne Lindstad), pirmsskolu eksperte no Norvēģijas.

Pieredzes brauciens uz Maldegenas pirmsskolu Beļģijā. Rīgas 224. pirmsskolas izglītības iestādes Erasmus+ projekta “Bērns pētnieks un darītājs” pedagogi viesojās Beļģijā Maldegenas pirmsskolā. Trīs dienas apmeklējot bērnudārzu apskatījām iestādes grupas un metodiskos materiālus, piedalījāmies organizētājās nodarbībās iekštelpās un dabā. Stāsta Inessa Sapeško, Rīgas 224. PII vadītāja.

Pašvadīta mācīšanās pirmsskolā. Jau vairāk nekā trīs gadus pašvadīta mācīšanās šādā veidā tiek organizēta Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības “Ieviņa” 7. grupā. Pirmo reizi šādu pieeju sāku izmantot, strādājot ar sagatavošanas vecuma bērniem, taču šogad tā veiksmīgi tiek realizēta darbā arī ar 3 – 4 gadus veciem bērniem. Kādi nosacījumi jāievēro, lai veiksmīgi ieviestu pašvadītu mācīšanās procesu pirmsskolā? Stāsta Kristīne Lapiņa no Ķekavas PII “Ieviņa”.

NODARBĪBAS

Āra nodarbības: pētām augsni. Bērnu vecums: 5 – 6 gadi. Caurviju prasmes: kritiskā domāšana (izsaka secinājumus, balstoties uz personīgo pieredzi), jaunrade un uzņēmējspēja (aktīvi izzina jauno, ir gatavs izmēģināt jaunus paņēmienus). Sasniedzamie rezultāti: saskata smilts un augsnes īpašības, prot nosaukt to pielietošanas iespējas.

Āra rotaļnodarbība „Lieldienas”. Aktivitātes, ticējumi, tradīcijas, uzdevumi.

“LabrītKubs” Aktivitātes mērķis: Jautri, izglītojoši un daudzpusīgi pavadīt laiku rīta cēlienos, izklaidēties un saņemt pozitīvas emocijas. Uzdevumi: savstarpējās komunikācijas uzlabošana, muzikālo un ritmisko spēju attīstīšana, artikulācijas aparāta mobilitātes veicināšana, fizisko spēju un pamatprasmju attīstīšana, sīkās motorikas attīstības veicināšana, runas un valodas attīstības sekmēšana.

Didaktiskā galda spēle “Saulīte”. Uzdevumi: rosināt lasītprasmes attīstību, veicināt izziņas procesus, balstoties uz iepriekšējo zināšanu pamata, aktivizēt bērnu valodu, vingrināties strādāt pāros vai grupās, ievērot spēles noteikumus.

Didaktiskā spēle “Vabole”. Uzdevumi: vingrināties skaitīt “seši” apjomā, veicināt izziņas procesu par kukaiņa ķermeņa daļām – pazīt un nosaukt vaboles ķermeņa daļas, rosināt lasītprasmes attīstību, pārbaudīt un novērtēt savas zināšanas,  vingrināties strādāt pāros vai grupās, ievērot spēles noteikumus.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024