Žurnāls "Pirmsskolā"

E-žurnāla PIRMSSKOLĀ oktobra numurā lasiet:

ATBALSTS
Nevis iekļaut, bet palīdzēt iekļauties. Pieredzē un vienlaikus iedrošinājumā citiem, kā ir iespējams organizēt atbalsta pasākumus bērniem ar speciālām vajadzībām, dalās  privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsu Poga” dibinātāja un vadītāja Kristīne Apse. Viņa norāda, ka nozīmīga ir sadarbība ar vecākiem, ja bērnam ir veselības vai nopietnas uzvedības problēmas. “Nav mums nekādas raķešu zinātnes, bet organizējam regulāras pārrunas. Tā nav saruna par to, cik mums grūti, bet kopā nosakām mērķus, lai palīdzētu bērnam,” norāda Kristīne Apse.

AKTUĀLI
Prasmīgs un ieinteresēts lasītājs pirmsskolā. Pirmsskolā viss sākas ar burtu elementiem, kas vēl nav burti. Iesaka  izmantot un izlikt burtu elementu joslas, dažādu materiālu līnijas un bērni ar interesi darbojas ar dažādiem materiāliem. Lai attīstītos stāstītprasme, jāļauj bērniem daudz runāt par to, ko viņi dienā darījuši, skolotāji var izmantot atskaņas, rādīt pirkstu spēles.

PIEREDZE
Ziemeļvalstu pirmsskolas izglītības metožu un tehnoloģiju izmantošana pirmsskolā un eTwinning projektos.

Glabājam savas tautas tradīcijas un nododam tālāk nākamajām paaudzēm. Pirmsskolas pieredze.

NODARBĪBA
Piedzīvojumi ar zīlēm. Nodarbības mērķis: zīļu izcelsmes, raksturīgo īpašību un izmantošanas veidu izzināšana praktiskā darbībā.

Svētku vilcieniņš brauc pa Latviju. Nodarbības mērķis: patriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana.

AKTUĀLI
Izglītojošs materiāls Mūsu Latvija. Paredzēts bērniem no 5-7 gadiem.

Darba lapas LATVIJA.


Darba lapas Mārtiņdiena.

 

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024