Žurnāls "Pirmsskolā"

E-žurnāla PIRMSSKOLĀ janvāra numurā šādas tēmas:

Par vērtēšanu un tās nozīmi pirmsskolā. Aicinot uz sarunu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus, Skola2030 eksperti vēlējās sniegt vienotu izpratni par vērtēšanu un tās nozīmi pirmsskolā, bet ar savu pieredzi dalījās Jelgavas novada Svētes pamatskolas pirmsskolas izglītības metodiķe Linda Kudule. Viņa norāda, ka sākumā ir ievadvērtēšana un tā veicama visu vecumu grupās, uzsākot tematu. Kopā ar bērniem atbild uz jautājumiem: ko es zinu? Ko es vēlos uzzināt? Ko es uzzināju? Tas palīdz noskaidrot bērnu zināšanu un prasmju līmeni par konkrētu tematu, skolotājs nekavē laiku pie lietām, kas bērniem jau zināmas.

Pirms sākt sarunu ar bērnu, vispirms ir jānomierina sevi. Janvārī norisinājās eTwinning organizētais vebinārs “Kā tikt galā ar emocijām pirmsskolā?”, kura laikā dalībnieki papildināja un nostiprināja
savas zināšanas par emociju rašanos, izpausmēm un to regulāciju. Vebināru vadīja Love Home attiecību un pašizaugsmes centra psiholoģe, Mg. Psych., Mg. Paed., PhD can. Baiba Kalnciema. Viņa ir arī apzinātības programmas īstenotāja bērniem Latvijā un grāmatas “Kāpēc esmu uztraucies?” autore. “Nedrīkst aizmirst, ka skolotāja paraugs, sākot no pirmsskolas vecuma, ir pat nozīmīgāks par vecāka paraugu, tādēļ tas ir izšķirošs gan attieksmes veidošanā pret mācīšanos, gan pret sevi kā cilvēku, kurš mācās,” uzsver B. Kalnciema.

Palīdzēsim putniem pārziemot! Veicinot vides izglītību, dabas saudzēšanu un videi draudzīgāku dzīvesveida popularizēšanu, Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” bērni katru ziemu kopā ar pedagogiem un bērnu vecākiem rūpējas par to, lai iestādes teritorijā putniem būtu pieejama barība. Putnu barotavas tika izgatavotas pašu rokām, izmantojot otrreizēji lietojamus materiālus, kurus ikdienā parasti izmetam.

Gaisma un tumsa. Saules sistēmas planētas. Prezentācija mēneša tēmai “Gaisma un tumsa”. Darba lapas par planētām un gaismas avotiem un pašgatavotu planētu attēli.

Rotaļnodarbība “Pasaku pasaulē”. Ziņa bērnam: grāmatas ir ļoti dažādas un no tām var iegūt vērtīgu informāciju.

Digitalizācijas un āra vides sasaiste mūsdienu mācību procesā. Startējot Erasmus+ projektu konkursā Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Kriksītis” ieguva iespēju realizēt projektu “Digitalizācijas un āra vides sasaiste mūsdienu mācību procesā”. Projekta ietvaros izglītības iestādes 10 darbiniekiem bija iespēja apgūt zināšanas un prasmes 3 mācību kursos, kuri norisinājās Igaunijā, Čehijā un Itālijā.

Nosaki skaņas vārdos. Materiāls paredzēts skaņu diferencēšanai vārda sākumā, vidū un beigās, lasītprasmes attīstīšanai.  

Valentīndiena. Kā to svinēt pirmsskolā? Materiāls mīlestības un draudzības dienai “Valentīndiena”. Kad svin Valentīndienu? Valentīndienas didaktiskā spēle “Atrodi pāri” – krāsu un formu atpazīšanai matemātikas jomā. Nozīmītes bērniem par godu mīlestības dienai – var piespraust bērniem pie apģērba vai arī uzlīmēt uz apsveikuma kartītēm.  

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024