Žurnāls "Pirmsskolā"

E-žurnāla PIRMSSKOLĀ jaunajā numurā šādas tēmas:

Inovācija un improvizācija kā mūsdienu pirmsskolas pedagoga prasme. Improvizācijas atslēgas vārds ir fokusēšanās uz šeit un tagad, nekas netiek plānots uz priekšu. Skolotājs kā aktīvs vērotājs un procesā iesaistītā persona saredz un sadzird bērnu konkrētā brīža vajadzības.

Kā veidot komunikāciju ar bērniem, kam tas sagādā grūtības. Valsts izglītības satura centra  Iekļaujošas un speciālās izglītības nodaļas organizētajā tiešsaistes seminārā “Atbalsta iespējas pirmsskolas vecuma bērniem ar komunikācijas traucējumiem” Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra atbalsta personāla speciālisti dalījās pieredzē, kā labāk un veiksmīgāk veidot saziņu ar bērniem, kuriem ir grūtības sarunāties un sadarboties ar citiem. Pastāv maldīgs uzskats, ka alternatīvā komunikācija kavē runas attīstību, taču pētījumi pierāda gluži pretējo – tā atvieglo runas, valodas un cita veida attīstību, mazinās trauksme un bērns tiek saprasts.

Agrīnā pirmsskola – ietekme uz bērna attīstību un labklājību. Runājot par bērniem, kuri uzsāk pirmsskolas gaitas tikai obligātajā vecumā, jāmin arī pāraprūpes riski. Domājot, ka bērns vēl nav pietiekami patstāvīgs, lai ietu uz bērnudārzu, patiesībā vecāki zināmā mērā kavē bērna kļūšanu patstāvīgākam.

Integrēta rotaļnodarbība “Ūdens brīnumainās spējas”. Rotaļnodarbības mērķis: Ūdens īpašību izzināšana teorētiskā un praktiskā darbībā.

Metodiskais materiāls “Veido izteiksmi”. Sasniedzamais rezultāts: Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu 10 apjomā, raksta ciparus. Izsaka pieņēmumus par skaitu attēlos un priekšmetu kopās un skaitot tos pārbauda.

Knaģē to zilbi, ar kuru sanāk vārds! Didaktiskā spēle. Bērns ieknaģē zilbi, ar kuru sākas vārds. Papilduzdevumi: uzraksti vārdus, kurus sanāca atrast, uzzīmē vārdus, izdomā vēl kādu vārdu ar doto zilbi. Kopā 65 kartītes.

Puzle “Pulkstenis”. Spēle, lai pilnveidotu un nostiprinātu  prasmi noteikt laiku. Kopā 36 puzles.

Pavasara ziedi burtos. Darba lapas un atgādnes pavasara tematikā. Bērns mācās atpazīt pavasara ziedus, to nosaukumus, auga daļas. Pilnveido rakstību, burtu zināšanas.

Burtu apļi. Materiāls paredzēts lasītprasmes un izpratnes par izlasīto attīstīšanai. Savienot burtu ar vārda sakni, lasīt un pierakstīt izlasīto.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024