Žurnāls "Skolas Vārds"

E-žurnāla SKOLAS VĀRDS 5.februāra numurā lasiet:

Vakcinēšana dod cerību atsākt mācības klātienē. Pedagogi izraudzīti kā viena no prioritārajām grupām, ko vakcinēs pret vīrusu „Covid-19”.Potēšanās ir brīvprātīgs process, tomēr skolu pedagogu, atbalsta personāla un tehnisko darbinieku vakcinācija varētu ļaut maksimāli drīz atsākt mācības klātienē vismaz mazāko klašu audzēkņiem.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

Klātienes mācības 1. un 2. klašu skolēniem tomēr atliek. Valdība 5. februārī lēma vēl neļaut 1. un 2. klašu skolēniem atgriezties klātienē, vienlaikus paredzot, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādās reģionālās pieejas principu klātienes mācību atsākšanai.

Vairāku novadu skolas saņems datorus attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.

IZM plāno nodrošināt kvalitatīvāku interneta pārklājumu Latvijas skolās.

LIZDA aicina pedagogus piedalīties aptaujā, lai panāktu labākus nosacījumus skolotāju noslodzē un atalgojumā.  

Radīta digitāli interaktīva spēle aizraujošai profesiju pasaules izzināšanai.

SKOLVADĪBA

Iet līdzi laikam un dažkārt pat to apsteidz. Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs atzīst, ka skolas vadītājs un vadības komanda ir atbildīga par atbalstu skolotājiem, lai viņi varētu ieviest pilnveidoto mācību saturu un īstenot kompetenču pieeju. Lai tas notiktu, nepieciešams sarunāties un sadarboties, izveidot vienotu platformu un izmantot indikatorus, kas visiem zināmi un saprotami. Mērķis ir viens – sekot līdzi skolēnu attīstībai un iespējamiem sasniedzamiem rezultātiem.

VIEDOKLIS

21. gadsimta darvinisms: digitalizējies vai mirsti. „Pastāvēs, kas pārvērtīsies,” atgādina mūsu situācijā tik trāpīgā Raiņa frāze. Ieteikums „Mainies vai mirsti!” ir galvenā krīzes mācība, par ko pēdējā gada laikā pārliecinājušies daudzi uzņēmēji gan Latvijā, gan citur pasaulē. Apstākļos, kad uzņēmējdarbība lielā mērā pārcēlusies uz digitālo vidi, pārvērtības jeb mainīšanās visbiežāk nozīmē pielāgošanos jaunajai, digitālajai realitātei un tās spēles noteikumiem. Vai Latvijas digitālās attīstības sirdspuksti skan vienā ritmā ar pārējo pasauli?

PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE

Kā skolotāji mācās cits no cita? Prasme mācīties citam no cita ir viena no svarīgākajām iezīmēm skolas kā mācīšanās organizācijas attīstībai un katra skolotāja profesionālajai izaugsmei, jo mēs katrs pats esam atbildīgs par savu profesionālo kompetenci un tās pilnveidošanu. Lai skola veiksmīgi darbotos mainīgajā pasaulē, viena no skolotāju profesionālās pilnveides dimensijām ir sadarbība ar kolēģiem, mācoties citam no cita un daloties pieredzē ne tikai vienas, bet vairāku skolu līmenī. Latvijā skolās pakāpeniski tiek ieviesta organizēta, daudzveidīga un mērķtiecīga skolotāju mācīšanās un sadarbība. Lai arī tā nav ikvienas skolas ikdiena, pozitīvie piemēri liecina, ka par to tiek domāts arvien vairāk.

Iznākusi jauna mūzikas grāmata vispārizglītojošām skolām „Radot mūziku”. Šī grāmata veidota kā palīgs skolēniem un skolotājiem mūzikas stundās no 1. līdz 3. klasei. Grāmata, izmantojot mūsdienīgus pedagoģiskos risinājumus, mudina radoši un efektīvi darboties mūzikas stundās.

PIEREDZE

Latvijas un pasaules vēsture 7. klase. Grupu darbs MS Teams. Skolēni ir noguruši no tiešsaistes stundām, ierastu uzdevumu pildīšanas, vienatnes. Viņiem gribas komunicēt! Šādu iespēju var piedāvāt, strādājot MS Teams failos koplietošanas dokumentos. Strādāt var grupās, tās gan jāievada manuāli, bet lielu darbu tas neprasa, un skolēni vienlaicīgi var veikt kādu uzdevumu. Tā viņi var arī mācīties no pārējiem skolēniem, redzēt, kā darbu labāk veikt, novērtēt cits cita darbu, arī paši sevi. Skolēniem šāda darba forma ļoti patīk! Stāsta Daiga Telnere, Bauskas Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

17.11.2023

Pirmsskolā

05.11.2023

Izglītība un Kultūra

01.11.2023

Normatīvie akti

14.11.2023