Žurnāls "Skolas Vārds"

E-žurnāla SKOLAS VĀRDS 9. decembra numurā lasiet:

AKTUĀLI

Kur paliek slēgto skolu skolotāji? Kad izskan runas par kādas skolas likvidēšanu vai reorganizēšanu nepietiekama audzēkņu skaita dēļ, bieži vien rodas bažas, ko turpmāk darīs tur strādājošie pedagogi. Tajā pašā laikā virkne izglītības iestāžu ilgstoši nevar aizpildīt vakances. Skaidrojam, ko tad pēc skolu slēgšanas dara darbu zaudējušie skolotāji. Puse no šogad slēgto skolu skolotājiem darbu nozarē vairs neturpina. Daži atraduši jaunus izaicinājumus, daži papildinājuši bezdarbnieku rindas, bet lielākā daļa beidzot izbauda pensijas vecuma sniegtās priekšrocības.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

LPS: „Covid-19” sertifikāta neesamības dēļ kopš 15. novembra darbu atstājuši vairāk nekā 600 pedagogu.

Valsts prezidents: Iniciatīva „Dators ikvienam bērnam” nav tikai vienkāršs datoru iepirkums, bet ilgtermiņa sistēma.

Intereses palielināšanai par dabas un inženierzinātņu priekšmetiem Latvijā plānots veidot jaunu liceju.

Interešu izglītības nodarbību apmeklēšanai skolēniem veiks „Covid-19” testus arī ziemas brīvlaikā.

Skolēni ar dzirdes vai valodas traucējumiem turpmāk mācību procesa laikā varēs nelietot sejas maskas.

Noskaidroti konkursa „Gada sporta pedagogs 2021” nominanti.

Uzsāk skolu atkarības profilakses programmas „UNPLUGGED” pilotēšanu.

SKOLOTĀJS

„Mūsdienās nevajag mācību grāmatas, ir jāstrādā radoši”. „Savām kolēģēm bieži saku, ka nevajag baidīties iet ārā no rāmjiem un piedāvātajām programmām. Pašai lieliska pieredze ir ar galda spēļu veidošanu par gramatikas uzdevumiem, jo skolēni burvīgi to visu paveic paši un tādā veidā labāk iegaumē un apgūst tēmas,” stāsta Ozolnieku vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Signe Lūsiņa. Sarunā ar žurnālu par radošumu mācību stundās, grāmatu rakstīšanu un ceļotprieku. „Mūsdienās vairs nevajag mācību grāmatas, jo tās ieliek rāmī skolotāju un skolēnu. Jāskatās ir daudz plašāk un jāpalīdz saprast, ka literatūra ir visapkārt – dzirdētajās dziesmās, hip hop tekstos,” uzskata skolotāja.

VIEDOKLIS

Kur ņemt skolotājus? Šobrīd Latvijā ir katastrofāls skolotāju trūkums un tiek meklēti dažādi risinājumi, kā šo trūkumu varētu mazināt. Problēma nav jauna, un par to tiek runāts jau samērā ilgu laiku. Skolu direktori atzīst, ka trūkst skolotāju, un vecāki grib saviem bērniem labākos skolotājus. Dažviet situācija jau ir eskalējusies tik tālu, ka šīs vēlmes kļūst arvien pieticīgākas, un galvenais ir, lai vispār būtu skolotāji. Profesore Linda Daniela, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne.

KLASVADĪBA

Kā uztvert un atrisināt skolēnu uzvedības problēmas klasē. „Laiki mainās, bet katru gadu kopā ar studentiem pārliecināmies, ka, salīdzinot ar pētījumiem no pagājušā gadsimta 70. gadiem, skolēnu uzvedības problēmas nav mainījušās. Tāpēc svarīgi, ka skolotājiem ir profesionālas zināšanas, prasmes un kompetences par klases darba vadību, jo tam ir vistiešākā saistība ar skolēnu sasniegumiem,” žurnālam stāsta Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore Dita Nīmante.

MEDIJPRATĪBA

Medijpratība. „Netīk domāt” – tāds ir viens no skolotāju biežāk minētajiem iemesliem skolēnu sliktajām sekmēm matemātikas pārbaudījumos. Attīstīt spēju spriest, analizēt un izvēlēties kvalitatīvus informācijas avotus ir viens no jaunā izglītības satura mērķiem. Vislielākā atbildība medijpratības apmācībā gulstas uz latviešu valodas skolotāju pleciem, taču eksperti uzsver, ka arī pārējie pedagogi nevar palikt malā.

SKOLAS BIBLIOTĒKA

Rīgas vispārizglītojošo skolu darbs un sadarbība ar Rīgas Centrālo bibliotēku „Covid-19” pandēmijas apstākļos. „Covid-19” pandēmijas laiks ietekmējis ikvienu mūsu dzīves un darba jomu, arī bibliotekāro dzīvi un norises. Publiskajās bibliotēkās apmeklētāji periodiski saņēmuši gan pilnu, gan daļēju pakalpojumu klāstu, gan bibliotēku slēgšanas dēļ varējuši izmantot tikai attālinātos pakalpojumus. Skolu bibliotēkām šis laiks ir krietni sarežģītāks, jo bibliotekāriem nākas ievērot valstī un pašvaldībā noteiktos ierobežojumus, reizē nodrošinot nepārtrauktu mācību procesu, izsniedzot nepieciešamos informācijas resursus gan skolēniem, gan skolotājiem. Vineta Baško, Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta vadītāja.

MUZEJPEDAGOĢIJA

Liepājas muzejs piedāvā jaunas tiešsaistes nodarbības skolēniem. Liepājas muzejs piedāvā divas jaunas tiešsaistes muzejpedagoģiskās nodarbības skolēniem – „Mans ģimenes muzejs” un „Piparkūka – Ziemassvētku gardums ar tradīcijām”, turpinot pielāgoties kultūras un ārpusstundu nodarbību piedāvājuma adaptēšanai tiešsaistes formātā.

METODISKIE MATERIĀLI

Pārbaudes darbs latviešu valodā 2. klasei 1. semestra noslēgumā.

Dubultotie līdzskaņi 2. klase.

Klases vakars „Es lepojos ar…”

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024