Žurnāls "Skolas Vārds"

E-žurnāla SKOLAS VĀRDS 20. janvāra numurā lasiet:

AKTUĀLI

Ar nacionāla mēroga kampaņu meklē jaunus skolotājus. Izglītības un zinātnes ministrija  beidzot atzīst, ka skolotāju trūkums Latvijā ir problēma. Vienlaikus ar uzsaukumu projekta “Mācītspēks” trešajam iesaukumam izsludināta pedagogu piesaistes kampaņa “Esi skolotājs!”. Ropažu vidusskolā strādā pat divas “Mācītspēka” dalībnieces. “Mums ir paveicies, jo šie skolotāji tiešām metodiski un didaktiski ir ļoti labi sagatavoti,” vērtē izglītības iestādes vadītāja Nora Pavlova. “To pašu diemžēl nevar teikt par tiem, kas atnāk pēc, pieņemsim, četru gadu studijām augstskolā. Teorija, protams, ir svarīga, bet, ja students to neprot īstenot dzīvē, mums tik un tā nākas viņu mācīt darba vidē.”

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

Perevoščikovs: Strauji palielinoties saslimstībai ar Covid-19 izglītības iestādē, tās vadība var lemt par attālinātām mācībām.

Izglītības procesā arī turpmāk varēs lietot skolēnu vajadzībām iepirktās nemedicīniskās auduma sejas maskas.

Nākamais mācību gads 12. klašu skolēniem beigsies 21. jūnijā.

Aprīlī Latvijā notiks “Ēnu diena”, īpaši pievēršoties medicīnai.

Pavasarī Latvijas skolas uzsāks dalību starptautiskos izglītības pētījumos.

Pļaviņu vidusskolas absolvents dibina piemiņas stipendiju ķīmijas skolotājam.

Skolotāju tālākizglītības programma “E-kurss Demokrātija”.

Kultūrizglītības nodarbība “Mūzikas un dzejas ceļš”.

Metodiskie materiāli “Teātris: teorija, prakse, pieredze”.

ATBALSTS

Kā RIIMC atbalsta kompetenču pieejas īstenošanu? Lai sniegtu atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai skolā, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs arī šajā mācību gadā aicināja Rīgas vispārējās izglītības iestādes – sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas pieteikties projektu konkursam “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā”. Pieteikumos skolas atzīst, ka daudzi pedagogi pārzina summatīvās vērtēšanas būtību, bet trūkst praktiskas pieredzes formatīvajā vērtēšanā un izpratnes par formatīvās vērtēšanas nozīmi skolēnu mācīšanās procesā.

IESPĒJAS

Pirmā digitālā mācību platforma izglītojošajā robotikā. Robotikas skola ROBO HUB radījusi Latvijā pirmo digitālo mācību un metodisko līdzekli izglītojošajā robotikā. Platformā ietverts mācību saturs, metodiskie materiāli un interaktīvie uzdevumi skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī individuālai lietošanai mājas apstākļos. Projekts tapis sadarbībā ar Eiropas sociālo fondu un ir pieejams tiešsaistē www.robohub.online.

PROJEKTS

Robotikas un kodēšanas projekts Rīgas 80. vidusskolā. Viena no populārākajām tehnoloģiju attīstības jomām ir robotikа, un interese par šo jomu mūsu valstī pieaug katru dienu. Šajā kontekstā robotikas tehnoloģiju klāsts paplašinās, līdz ar to ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību kompetenču attīstībai šajā jomā. Skolotāju kompetences trūkums robotu tehnoloģiju mācīšanā ir ievērojamākā problēma šajā jomā.

PIEREDZE

Izmanto dzīves piespēlētās iespējas. Vilgāles sākumskola neko nedara mākslīgi. Sajūtot, ka nelielā audzēkņu skaita dēļ draud iestādes slēgšana, direktore rosināja ieviest Montesori pedagoģiju, ko pati iepriekš bija apguvusi. Pašvaldība ideju atbalstīja. Tas ļāva piesaistīt skolēnus arī no netālās Kuldīgas. Nākamais solis bija mājmācība – tagad skolā un pirmsskolas grupās kopā ir pussimts audzēkņu, kas zināšanas apgūst šādā veidā. Bet nu pēc kādas mammas lūguma sākts īstenot izglītības programmu bērniem ar īpašām vajadzībām.

METODISKIE MATERIĀLI

Darba lapa, gatavojoties 9. klases eksāmenam latviešu valodā un literatūrā.

Darba lapa literatūrā. 7.2. Laiks. R. Blaumaņa novele “Nāves ēnā”.

Pārbaudes darbs dabaszinībās 5. klasei. Kas ir elektroenerģija?

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024