Žurnāls "Skolas Vārds"

E-žurnāla SKOLAS VĀRDS 24. februāra numurā lasiet:

SKOLU REORGANIZĀCIJA

Aktuālākais skolu tīkla pārkārtošanā. Šobrīd Latvijā aktīvi turpinās gan skolu reorganizācija, gan to slēgšana. Rīgā šogad plānots likvidēt trīs skolas, Jūrmalas pašvaldība nolēmusi reorganizēt 3 skolas, Alūksnes novadā plānots reorganizēt 8 izglītības iestādes, Ogres un Jelgavas novados reorganizēs katrā pa vienai skolai, savukārt Daugavpilī pārmaiņas skars vairāk nekā 20 izglītības iestādes.

NUMURA INTERVIJA

VISC vadītāja: Pandēmijas ietekmi nevar ignorēt. Diskusija par jaunā mācību satura un pieejas ieviešanas gaitu, veiksmēm un neveiksmēm ir viena no Valsts izglītības satura centra  jaunās vadītājas Lienes Voroņenko prioritātēm. Amatā viņa stājās šā gada sākumā. Iztaujājām vadītāju gan par kompetenču izglītību, gan citām aktualitātēm nozarē. “Mums ir gads, lai konstruktīvi atrisinātu jautājumus, kas nozarei šķiet kritiski, un radītu visiem pieņemamus kompetenču pieejas instrumentus, kas izglītības iestādēs funkcionē,” norāda VISC vadītāja.

NUMURA TĒMA

Veido vienotus vērtēšanas kritērijus. Martā publiskai apspriešanai plānots nodot grozījumu projektu Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka skolēnu sasniegumu vērtēšanu. Pilotprojekta veidā jauno kārtību ieviesīs arī dažās skolās. Paralēli iecerētas diskusijas ar privātajiem partneriem skolvadības sistēmā. Darba grupas karstākais diskusiju objekts ir par to, vai ļaut labot vērtējumu “neieskaitīts” un “nav vērtējuma”.

EKSĀMENI

Latiņa ir jāceļ, bet īstā motivācija mācīties jāmeklē citur. Lai saņemtu atestātu par vidusskolas beigšanu, turpmāk centralizētajiem eksāmeniem būs jāgatavojas cītīgāk, jo izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece informējusi par nodomu trīs gadu laikā pacelt latiņu centralizēto eksāmenu nokārtošanai, un 5% vairs nevarēs būt pietiekams pamats uzskatam, ka skolēns ir apguvis nepieciešamās zināšanas. Tas nozīmē, ka no 2022./2023. gada minimālais eksāmenu rezultātu slieksnis būs 10%, 2023./2024. gadā – 15%, savukārt 2024./2025. gadā – 20%. Uzrunātie skolu direktori un skolotāji atzīst, ka 5% ir par maz, taču sagaida lielāku sakārtotību mācību saturā un attiecīgi eksāmenu uzdevumos.

VIEODKLIS

Izglītība nākotnē nav iedomāja bez IT prasmēm – ne skolēniem, ne skolotājiem. IT prasmes palīdz taupīt laiku, gan gatavojoties stundām, gan apkopojot skolēnu viedokļus un atbildes. Ar tehnoloģijām iespējams sekmēt arī skolēnu interesi par dažādiem priekšmetiem, tostarp, matemātiku, tāpēc, lai cik aizņemta arī būtu pedagogu ikdiena, no sirds iesaku atrast laiku digitālo prasmju pilnveidei. Kopīgas zināšanas par digitālo ir arī pamats, uz kā būvēt sarunu ar skolēniem. Ērika Baune, matemātikas skolotāja.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

Skolās sākusies CO2 gaisa kvalitātes mērītāju uzstādīšana.

Pašvaldībām būs jāorganizē vienots iestājpārbaudījums uzņemšanai 10. klasē.

Nosaka 2022./2023. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus.

LIZDA: Trūkst skaidrības par vakcinācijas sertifikātu nepieciešamību izglītības nozares darbiniekiem.

Attālināto mācību turpināšanu arī pēc ārkārtējās situācijas beigām ST vērtēs aprīlī.

STEM virtuālā klase.

Aicina studentus iekāpt “Skolotāju kurpēs”.

Mācību materiāli vidusskolām “Dizains un tehnoloģijas”.

Vebināru cikls vidusskolēniem “Universitāte nākotnes inženieriem”.

Martā notiks izstāde “Skola 2022”.

NODERĪGI

5 noderīgi rīki aizraujošām fizikas, dabaszinātņu un inženierzinātņu mācību stundām. Dažādu mūsdienīgu aktivitāšu izmantošana un integrācija mācību procesā spēj ievērojami dažādot un papildināt ierastās mācību stundas, kā arī ieinteresēt skolēnus apgūt mācību vielu. Nav noslēpums, ka gatavošanās stundām skolotājiem prasa gana daudz laika un enerģijas, un reizēm visu pienākumu gūzmā radošas idejas ir pēdējais, kas nāk prātā. Šādos brīžos ir vērtīgi zināt, kur ielūkoties, lai smeltos iedvesmu no kolēģiem vai ieviestu kādu jaunu rīku ierastajā mācību procesā, pārsteidzot gan sevi, gan skolēnus.

METODISKIE MATERIĀLI

Pārbaudes darbs datorikā 2.klase.

Izzini sevi! Sociālās zinības, 2. klase. 

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024