Žurnāls "Skolas Vārds"

Žurnāla SKOLAS VĀRDS 19.maija numurā lasiet:

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

A. Muižniece: 2025./2026. mācību gadā visi bērni Latvijā mācīsies tikai latviešu valodā.

LIZDA lūdz LM nodrošināt izglītības iestāžu darbinieku laicīgu informēšanu par darba slodzi un atalgojumu.

IZM: Ministrijai skolu tīklu sakārtošanā ir jāiejaucas tikai ārkārtas gadījumos.

Pamatskolas eksāmenu vērtējumu turpmāk izteiks procentos.

Starptautiskā pētījumā noteiks Latvijas skolēnu digitālo prasmju un zināšanu līmeni.

Nodibinājums “Iespējamā misija” pārtrauc dalību skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks”.

Latvijas skolēnu komandas izcīna sudraba un bronzas medaļas Eiropas eksperimentālo zinātņu olimpiādē.

Ukraiņu bēgļu bērni nākamajā mācību gadā varētu nebūt gatavi mācīties latviešu valodā, uzskata LIZDA.

AKTUĀLI

Ukrainas kara bēgļu bērnu izglītošana. Lielākais izaicinājums – jēgpilns mācību process. Rodot Latvijā patvērumu no kara šausmām, lielākā daļa Ukrainas cilvēku cerēja, ka pavisam drīz varēs atgriezties mājās. Pašreizējā politiskā situācija liek domāt, ka tuvākajā laikā tas diez vai būs iespējams. Valdība maija vidū noteica kārtību Ukrainas bēgļu bērnu izglītības turpināšanai nākamajā mācību gadā. Vislielākos sarežģījumus rada valodas barjera. Lielāko atbalstu sniedz pedagogu palīgi, kuri prot gan valsts, gan ukraiņu valodu. Par pirmajiem secinājumiem, uzņemot ukraiņus Latvijas skolās, iztaujājām izglītības jomā strādājošos.

PĒTĪJUMS

Par akūti nepieciešamām lietām ir jāiemācās runāt un tās jārisina. Izglītības uzņēmums “Lielvārds” ir veicis pētījumu “Skolotāju balss”, dati iegūti “Edurio” platformā, aptaujājot vairāk nekā 1400 Latvijas skolotāju – izlasē ietverot gan pirmsskolas pedagogus, gan 1. līdz 12. klašu skolotājus. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kā jūtas un sevi profesijā redz Latvijas skolotāji, kādas ir vajadzības, profesionālās pilnveides un digitālo prasmju līmenis, kāds ir pieejamais atbalsts un kur tas būtu vēl pastiprināms. Pēc pētījuma prezentācijas 11. maijā notika diskusija, lai analizētu iegūto datu rezultātus un meklētu risinājumus skolotāju labbūtības un atbalsta veicināšanai.

VIEDOKLIS

Kur atrodas tolerances robeža? Mūsdienu sabiedrība tiek aicināta tolerēt dažādību. Arī bērni skolās ir dažādi – klusējoši, bailīgi, agresīvi, uzbrūkoši. Mums sabiedrībā trūkst prasmju risināt konfliktsituācijas un pārrunas ar agresīvi noskaņotiem cilvēkiem. Tās ir tādas pašas iemaņas kā braukt ar sniega dēli vai risināt matemātikas uzdevumus, taču to nemāca ne skolotājiem, ne audzēkņiem. Cik tālu skolotājs var ļaut audzēkņiem iet un kurā brīdī ir jāvelk robeža, lai aizstāvētu savas tiesības, skaidro Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docētājs, psihoterapeits Artūrs Utināns.

PIEREDZE

Profesiju dienas Krustpils pamatskolā. Ar Krustpils pamatskolas padomes iniciatīvu izglītības iestādē ir iedibināta tradīcija – Profesiju dienas. Pasākuma ietvaros skolēniem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem un uzzināt par viņu darba ikdienu, darba specifiku, izaicinājumiem, tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējām. Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī 2022. gada pavasarī ir realizēti karjeras izglītības pasākumi, tai skaitā, Profesiju dienas skolā.

METODISKIE MATERIĀLI

Darba lapa latviešu valodā 2. klase.

Darba lapas mūzikā 1. – 4. klase.

Klases stunda par uzvedību internetvidē. 7. klase.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024