Žurnāls "Skolas Vārds"

E-žurnāla SKOLAS VĀRDS 13. oktobra numurā lasiet:

AKTUĀLI

Atbalsta likuma grozījumus pedagogu plašākai sargāšanai no skolēnu un vecāku emocionālās un fiziskās vardarbības.

NUMURA TĒMA
Skolēnu vērtēšana – sods vai motivācija? Jaunais skolas gads sācies ar apstiprinātām izmaiņām skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, kas stāsies spēkā nākamā gada septembrī. Saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju ievērojami palielinās formatīvās vērtēšanas loma, bet summatīvo vērtēšanu lemts pilnveidot. Skola2030 vecākais eksperts, Rīgas 72. vidusskolas direktors Pāvels Pestovs norāda, ka jebkurai skolai, kura vēlas uzlabot skolēnu rezultātus, vajag uzsākt kvalitatīvu formatīvās vērtēšanas ieviešanu. Jārēķinās, ka tas prasīs divus, trīs vai vairāk gadus, tomēr sākt mēs varam šodien. Savukārt, Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste atklāj, ka summatīvo vērtēšanu, kad atzīmes tiek vienkārši saskaitītas kopā un dalītas ar to skaitu, viņu skolā nelieto jau sen. Arī skolotājam formatīvā vērtēšana vieš lielāku skaidrību, starpvērtējumi ļoti labi ataino, kur skolēna zināšanas vēl jāpilnveido un kur jāiegulda papildus darbs.

PIEREDZE
Tematiskie plāni – atbalsts vai traucēklis? Kādas skolotājas jautājums par gada tematisko plānu izstrādi un iesniegšanu izglītības iestādes vadībai sociālā tīkla Facebook forumā izraisījis plašu diskusiju. Katrai izglītības iestādei pēc saviem ieskatiem ir tiesības noteikt tematisko plānu vai to daļu iesniegšanu. Pilnveidotais izglītības saturs un pieeja paredz, ka tematiskais plāns ir skolotāja darba instruments. Vairāku skolu pārstāvji norāda, ka viens no galvenajiem ieguvumiem, veidojot tematisko plānu, ir iespēja sabalansēt skolēnu slodzi un laikus izveidot pārbaudes darbu grafiku.

ATBALSTS
Daloties pieredzē, kā labāk mācīt fiziku. Rīgas Tehniskajā universitātē ir izveidota Bērnu un jauniešu universitāte un tās paspārnē nolemts sniegt atbalstu arī vispārizglītojošo skolu skolotājiem, lai kopīgi meklētu labākās pieejas, kā skolēnos veicināt interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem. Septembra beigās fizikas skolotāji tika aicināti uz semināru “Dalāmies pieredzē”. RTU e-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes pētniece, fiziķe Loreta Juškaite atklāj, ka vairāk nekā 25 gadus fiziku mācījusi vidusskolēniem un labprāt dalās ar metodēm, kas, viņasprāt, jauniešos radījusi interesi, jo stundās aktīvi līdzdarbojušies.

DISKUSIJA
Prasmīgs un ieinteresēts lasītājs pirmsskolā un sākumskolā. Kā veidojas bērna lasītprasme, sākot no jaunākā pirmsskolas vecuma un turpinās sākumskolā, kā skolotājs atbalsta bērna lasītprasmes veidošanos pirmsskolā un tās nostiprināšanu sākumskolā, vebinārā “Prasmīgs un ieinteresēts lasītājs pirmsskolā un sākumskolā” diskutēja Skola2030 vecākā eksperte, pirmsskolas, sākumskolas un angļu valodas skolotāja Arita Lauka, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētniece, psiholoģijas doktore Solvita Umbraško, Jelgavas valstspilsētas PII “Sprīdītis” vadītājas vietniece Sandra Kārkliņa un Smiltenes vidusskolas sākumskolas skolotāja Sanita Ceriņa. Viena no atziņām ir, ka skolotājs vairs nenosaka visiem vienu uzdevumu, bet rada iespējas – kopā ar bērniem iekārto vidi, atrod laiku, iekārto darbošanās saliņas, lai būtu vairāk vietas kopīgām sarunām, rūpējas, lai apkārt ir daudz grāmatu. Plāno dubultstundas.

ATBALSTS
Uzņēmējspējas – kā bērniem palīdzēt tās attīstīt jau skolā? Šogad Karjeras nedēļā visā Latvijā skolēni un pedagogi izzinās uzņēmējspējas, kas nav tikai zināšanas un prasmes radīt un vadīt uzņēmumu. Uzņēmējspējas ir zināšanu, prasmju, attieksmes un rakstura īpašību kopums, kas nepieciešams ikvienam veiksmīgas karjeras veidošanā. Lai skolēnu izaugsmes ceļš izdotos pēc iespējas veiksmīgāks, biznesa un pašizaugsmes treneris Eduards Krūmiņš dalās ar padomiem skolotājiem, kā pēc iespējas agrākā vecumposmā veicināt skolēnu uzņēmējspēju attīstību. Skolotājs var būt kā stiprais plecs un vērtīgs padomdevējs jaunieša prasmju un spēju apzināšanā un attīstīšanā. Uzņēmējspējas var spodrināt dažādi – gan projektu darbos, gan draudzējoties ar klasesbiedriem, plānojot klases vakarus, veicot dažādus uzdevumus mācību stundās un pat klašu ekskursijās.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS
Saeimā pieņem likumu par pakāpenisku pāreju uz mācībām tikai valsts valodā.
Pusaudžu psihoterapeits norāda uz atbalsta trūkumu bērniem ar uzvedības traucējumiem.
Mācību filma pusaudžu ņirgāšanās mazināšanai pielāgota bērniem ar dažādām uztveres vajadzībām.

METODISKIE MATERIĀLI
Pārbaudes darbs 1. klasei par 1.2 tematu “Kā pētīt materiālus?” Sasniedzamo rezultātu plānojums.
Pārbaudes darbs 1.klasei par 1.5 tematu “Kā pētīt Visumu?” Sasniedzamo rezultātu plānojums.
Audzināšanas stunda “Drošība un apskāviens”.
Audzināšanas stunda “Iedvesma”.
Audzināšanas stunda “Cienoša komunikācija”.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024