Žurnāls "Skolas Vārds"

E-žurnāla SKOLAS VĀRDS 31. oktobra numurā lasiet:

AKTUĀLI

Grozījumi Izglītības likumā – cerētais pavērsiens vai lieka birokrātija. Saeima trešajā, galīgajā lasījumā apstiprinājusi grozījumus Izglītības likumā, tostarp, visas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) lūgtās izmaiņas vardarbības novēršanai izglītības iestādēs. LIZDA vadītāja Inga Vanaga ir pārliecināta, ka turpmāk izglītības iestādēm būs jāpārskata un jāpilnveido savi iekšējās kārtības noteikumi un tie skolēniem un darbiniekiem jāizskaidro. Tas uzliek lielāku atbildību pašvaldībām un nedrīkstēs problēmas pabāzt zem paklāja un nerisināt. Savukārt, Limbažu Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe Edīte Sarva uzskatu, ka pieņemtie grozījumi Izglītības likumā ietver liekus birokrātiskus soļus.

DISKUSIJA
Vai iespējamas skolas bez vardarbības? Izglītības un zinātnes ministrija oktobrī aicināja uz “Emociju viesistabas” diskusiju tiešsaistē “Vai iespējamas skolas bez vardarbības? Ko varam darīt jau šodien, lai veidotu cieņpilnu izglītības vidi,” kuras dalībnieki meklēja rīcības modeļus, lai atbalstu saņemtu visi, kam nākas tikt galā ar emocionālo un fizisko vardarbību skolās – skolēni, skolotāji, vecāki, skolu un pašvaldību psihologi un sociālie darbinieki.

AKTUĀLI
Vērtēšana – vienota un saskaņota rīcība skolas līme. Jaunais skolas gads sācies ar apstiprinātām izmaiņām skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. septembrī. Saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju ievērojami palielinās formatīvās vērtēšanas loma. Taču tikpat nozīmīgi ir pilnveidot arī pieeju summatīvās vērtēšanas izmantošanai, nodrošinot taisnīgāku snieguma novērtējumu ikvienam skolēnam un audzēknim. Par vadlīnijām skolēna/audzēkņa mācību snieguma vērtēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs stāsta Skola2030 vecākais eksperts un Rīgas 72. vidusskolas direktors Pāvels Pestovs.

KONFERENCE
Skolēns kā virzītājspēks nākotnes skolā. Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning nacionālajā konferencē “Skolēns kā virzītājspēks nākotnes skolā”, kas notika oktobrī,  prezentēja pagājušā mācību gada septiņus labākos eTwinning sadarbības projektus, bet “Nacionālā eTwinning balva 2022”  tika piešķirta projektam “Vistas dzīves cikls”.

VIEDOKLIS
Mājasdarbi – vai obligāti? Tādi priekšmeti kā matemātika, dabas zinātnes un valodu apguve bez papildus darba mājās īsti iztikt nevar, jo mājasdarba galvenais uzdevums ir stundā iemācīto nostiprināt savā ilglaicīgajā atmiņā. Visiem skolotājiem kopā būtu jāpaskatās, cik daudz vienam bērnam tiek dots patstāvīgais darbs uz mājām. Lielākā problēma – nesamērīgs apjoms, ar kuru bērns vakara gaitā vienkārši nespēj tikt galā. Mājasdarbam jābūt ar skaidru mērķi jeb sasniedzamo rezultātu.

AKTUĀLI
Mācību satura korekcijas vidusskolā satrauc vēstures skolotājus. Jaunā satura ieviešana vidusskolās paredz, ka vēsturi kā atsevišķu mācību priekšmetu mācīs tikai tiem skolēniem, kas to izvēlējušies apgūt padziļināti. Savukārt  pārējie 10. un 11. klašu audzēkņi apgūst mācību kursus, kuros vēsture apvienota ar sociālajām zinātnēm, līdz ar to vienā mācību priekšmetā tiks sapludinātas astoņas zinātnes. Viedokļi dalās, vieni uzskata, ka skolēni būs ieguvēji, citi raizējas, ka tiks apdraudēta skolēna identitātes, nacionālās piederības veidošana.

VIEDOKLIS
Izglītības jomā ir iestājusies pieklājības un cieņpilnas attieksmes krīze. Pieklājība un cieņpilna attieksme ir jebkuru attiecību pamatā. Taču diemžēl realitāte ir tāda, ka arvien vairāk nākas saskarties ar pieklājības trūkumu. Kā stāsta Latvijas Universitātes profesore Zanda Rubene, šāda tendence satraucošos apjomos novērojama arī izglītības jomā. Viņa norāda, ka starp visiem izglītības jomā iesaistītajiem ir nepieciešams izveidot tādu kā sociālu vienošanos  par cieņpilnu un pieklājīgu attieksmi. Izglītības sistēmā iesaistītajiem ir jāturpina mācīties, lai iegūtu nepieciešamās prasmes ētikas, pieklājības un komunikācijas uzlabošanai.

METODISKIE MATERIĀLI
Mūsu Latvija. Svarīgākā informācija un pārbaudes darbs.
Matemātika 3. klase. 3.2. tēmas noslēguma darbs “Kā izmanto visas darbības?”
Latviešu valoda 3. klase. 3.2. tēmas noslēguma darbs “Uzdrīksties sapņot! Kāpēc ir vajadzīgs melnraksts un tīrraksts?”
Dabaszinības 3. klase. 3.2. tēmas noslēguma darbs “Kādi ir neredzamie lauki uz Zemes?”


 
Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024