“Iespējamā misija” aktualizējusi skolu programmas “Dzīvei gatavs” piedāvājumu

13.09.2022
Dalīties:

Uzsākot jauno mācību gadu, nodibinājums IESPĒJAMĀ MISIJA ir aktualizējis skolu programmas “Dzīvei gatavs” piedāvājumu, un tai šogad pievienojas jauni dalībnieki – uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un valsts institūcijas. Jaunie programmas dalībnieki – Valsts kontrole, Valsts asinsdonoru centrs un lauksaimniecības risinājumu uzņēmums BASF, izglītos Latvijas bērnus un jauniešus par pārstāvēto nozaru saistību ar skolās apgūstamo mācību saturu.

Piemēram, lauksaimniecības risinājumu uzņēmums BASF veicinās Latvijas skolēnu izpratni par lauksaimniecības nozares nozīmīgumu, izglītos par lauksamniecības zinātni un stāstīs par agronoma darbu. Par savu dalību programmā uzņēmuma BASF sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Baltijā Signe Egle stāsta: Izglītība ir ilgtspējas stūrakmens, kas virza pārmaiņas ekonomikā, vidē un sabiedrībā. Mēs uzskatām, ka izglītība ir indivīda personīgo panākumu un ilgtspējīgas sabiedrības atslēga, tā paver iespējas un ir ļoti svarīga līdzdalībai un integrācijai. BASF kā vadošā ķīmijas uzņēmuma mērķis ir veicināt interesi, zinātkāri un izpratni par zinātni, kas arī pamudināja iesaistīties šajā programmā, kur ar alternatīvām izglītības metodēm pilnveidosim skolēnu zināšanas par lauksaimniecības zinātni, agronoma profesiju un to, cik lauksaimniecība ir svarīga tautsaimniecības nozare. Mūsu apņemšanās nav vērsta uz īstermiņa panākumiem, bet gan uz ilgtermiņa pozitīvu ietekmi uz sabiedrību. Tas ir balstīts uz mūsu biznesa modeli un mūsu kompetencēm, kā arī ilgtspējīgas attīstības prasībām.”

Savukārt, Valsts kontrole jaunajā mācību gadā izglītos skolēnus par šīs institūcijas darba nepieciešamību un darbinieku veicamajiem pienākumiem, bet Valsts Asinsdonoru centrs aktualizēs nepieciešamību ziedot asinis, lai palīdzētu līdzcilvēkiem, kā arī izglītos skolēnus par asinsrites nozīmi cilvēku organismā. Šajā mācību gadā Latvijas skolēnus ar vieslekcijām turpinās iepriecināt un dalīsies ar dzīvei noderīgām zināšanām jau pieredzējuši programmas “Dzīvei gatavs” dalībnieki. Tā, Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs pilnveidos skolēnu zināšanas par vēlēšanu pratību un citām ar cilvēktiesību nozari saistītām tēmām. Savukārt AAS BALTA skaidros, kā matemātikā apgūstamā statistika ir saistīta ar apdrošinātāju darba ikdienu. Valsts Ieņēmumu dienests plāno izglītot jauniešus par nodokļiem un to, kāpēc tos ir svarīgi maksāt, bet LUMINOR BANKA skolēnu auditorijas uzmanību vērsīs uz to, kāpēc ir svarīgi jau laicīgi sākt krāt pensijas uzkrājumus. Uzņēmuma PRINTFUL pārstāvji turpinās izglītot skolēnus un iepazīstinās ar ilgtspējīgas un atbildīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, bet eksperti no AS SADALES TĪKLS un AS GASO izglītos bērnus un jauniešus par elektrodrošību un rīcību gāzes noplūdes gadījumos.

Savukārt skolu programmas “Dzīvei gatavs” ilggadējais atbalstītājs AS SWEDBANK šogad 4. - 12. klašu skolēniem piedāvās izzinošu ekskursiju “Finanšu laboratorija”, kā arī dažādus izglītojošus mācību materiālus sākumskolas skolēniem par naudas krāšanu un arī prātīgu tērēšanu. Savukārt vidusskolēniem būs iespēja iepazīties ar ilgtspējas nozīmi uzņēmējdarbībā. Papildus minētajam, skolēniem programmas “Dzīvei gatavs” ietvaros būs iespēja izzināt arī pavisam jaunas tēmas, piemēram, par kriptovalūtu industriju, ar ko skolēnus iepazīstinās uzņēmums GRAVITY TEAM. Nodibinājums IESPĒJAMĀ MISIJA aicina skolotājus iepazīties ar visām programmas “Dzīvei gatavs” piedāvātajām iespējām un pieteikties nodarbībām programmas mājaslapā www.dziveigatavs.lv.

Savukārt uzņēmumus, valsts pārvaldes institūcijas un citus interesentus nodibinājums IESPĒJAMĀ MISIJA aicina pievienoties skolu programmai “Dzīvei gatavs”, neraugoties uz to, ka mācību gads jau sācies. Tā ir ne tikai iespēja izlīgot bērnus un jauniešus un piedalīties mūsdienīga izglītības procesa un satura radīšanā, bet arī iespēja realizēt uzņēmumu un organizāciju korporatīvās un sociālās atbildības mērķus izglītības jomā. Ar programmas palīdzību skolēniem tiek sniegta iespēja rast priekšstatu par to, kā dažādās profesijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas, vienlaikus atbalstot arī skolotājus dažādu mācību priekšmetu satura pilnveidē. Par iespējām pievienoties programmai informācija arī ir pieejama arī mājas lapā www.dziveigatavs.lv.

 

Kas ir skolu programma “Dzīvei gatavs”?

Nodibinājuma IESPĒJAMĀ MISIJA realizētā programma “Dzīvei gatavs” ir mūsdienīgs atbalsta rīks skolotājiem stundu plānošanā, kā arī nozīmīgs palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai izprastu, kā skolā gūtās zināšanas iespējams izmantot ārpus skolas sola – reālajā dzīvē.

Programmas ietvaros dažādu uzņēmumu un valsts pārvaldes institūciju darbinieki, kas ir savas nozares profesionāļi, saņem pedagoģisko atbalstu mācību nodarbību plānošanā un dodas pie skolēniem ar klātienes un tiešsaistes lekcijām, lai sniegtu ieskatu, kā teoriju iespējams apvienot ar praksi. Tāpat piedāvājumā pieejamas arī mācību ekskursijas un mācību materiāli dažādiem skolēnu vecuma posmiem.

Avots: “Iespējama misija”

Atgriešanās atpakaļ