No amatiem atkāpjas divi Daugavpils Universitātes padomes locekļi

31.01.2023
Dalīties:

Daugavpils Universitātes (DU) padomes locekļi Vita Balode-Andrūsa un Toms Torims uzrakstījuši iesniegumu par atkāpšanos no amata, informēja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Balode-Andrūsa skaidroja, ka pieņēmusi lēmumu atkāpties, ņemot vēra radušos situāciju, kas saistīta ar DU iespējamu krāpšanos ar Eiropas Savienības (ES) sociālā fonda līdzekļiem 600 000 eiro apmērā.
 

Balode-Andrūsa pauda, ka DU padome darbojas nepilnu gadu, bet šī gada laikā padome nav spējusi definēt kopēju platformu uz pārmaiņām vērstai universitātes attīstībai. "Pagājušās nedēļas notikumi vēl vairāk atspoguļoja padomes nespēju pieņemt konstruktīvus un pārdomātus lēmumus pat saistībā ar iespējamo noziedzīgo darbību Eiropas Savienības sociālā fonda projektos," pauda padomes locekle. Kopumā viņa redzot lielu pievienoto vērtību valsts finansēto augstāko mācību iestāžu padomēm, tomēr uzsver, ka esošā DU padomes sastāvā nav iespējas rast kopēju izpratni un redzējumu.


Kā fundamentālu problēmu Balode-Andrūsa saskata "padomes locekļu interešu konfliktu". Pēc viņas vārdiem, jau pirmajā sēdē 2022.gada 16.martā ticis aktualizēts jautājums par iespējamo interešu konfliktu diviem no trim senāta ievēlētajiem padomes locekļiem, bet atbilstoši labas pārvaldības principiem, padomes locekļiem ir jāizvairās ne tikai no esošiem, bet arī no iespējamiem interešu konfliktiem.

"Tas ir viens no iemesliem, kādēļ lūdzu Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) tuvākajā laikā virzīt uz Ministru kabinetu likuma grozījumus, kas pēc būtības novērstu interešu konfliktu augstskolu padomēs. Šī brīža regulējums pieļauj rektora administratīvam personālam vienlaikus darboties padomē. Tātad speciālisti, kas veic darbu un ir atbildīgi par paveikto, arī paši sevi uzrauga," pauda bijusī padomes locekle.

Viņa uzsvēra, ka pašlaik publiskā komunikācija padomes vārdā neatspoguļo padomes diskusijas un atšķirīgos viedokļus, kā arī lēmumus un balsojuma rezultātus.

Balode-Andrūsa uzsvēra, ka nav zaudējusi ticību DU un tās lomai Latvijas augstākās izglītības jomā, un turas pie pārliecības, ka tikai ar investīcijām izglītībā, inovācijās un pētniecībā, kā arī pēc būtības īstenojot labas pārvaldības principus augstskolās, būs iespējams sasniegt augstu labklājības līmeni valstī.

Saistībā ar publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamu krāpšanos ar Eiropas Savienības (ES) Sociālā fonda līdzekļiem 600 000 eiro apmērā, IZM pieprasīja DU sniegt paskaidrojumus saistībā ar sākto kriminālprocesu par ES struktūrfondu līdzekļu iespējamo izkrāpšanu.

IZM uzsver, ka tāda rīcība nav pieļaujama nevienā Latvijas izglītības iestāde vai zinātniskajā institūcijā. DU gadījumā tas nozīmējot, ka nav bijusi pietiekama uzraudzība no DU Padomes puses.

IZM atgādina, ka padomes pienākumi ir noteikti Augstskolu likumā - Augstskolas padome tostarp uzrauga rektora darbu un iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to atbilstību un darbības efektivitāti.
 

Ņemot vērā, ka Daugavpils Universitātes padomes loceklis ir iesaistīts kriminālprocesā par iespējamu krāpšanos ar Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, visai universitātes padomei būtu jāatkāpjas, lai nebojātu augstākās izglītības reputāciju kopumā, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pauda izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

 

Viņa izteica sašutumu par sākto kriminālprocesu, nosaucot to par "traģisku ziņu" un uzsverot, ka nekas tāds nav pieļaujams.

Čakša akcentēja, ka konkrētajā gadījumā DU padome nespēj pilnvērtīgi uzraudzīt augstskolas darbu, jo tās sastāvā ir rektora vietnieks, līdz ar to veidojas interešu konflikts - sanāk pašam sevi uzraudzīt.

Ministre uzskata, ka normatīvajos aktos ir jāmaina augstskolu padomju locekļu izraudzīšanās kārtība, nosakot, ka padomes loceklis nevar vienlaikus ieņemt amatu augstskolas administrācijā.

Jau ziņots, ka DU rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš, kuram saistībā ar lietu par aizdomām par krāpšanos ar ES fondu līdzekļiem noteikts aizliegums izbraukt no valsts bez saskaņojuma, atbrīvots no DU padomes locekļa amata.

Pirmdien notikusi DU Senāta sēde. Viens no izskatāmiem jautājumiem bijis "Par DU Senāta izvirzītajiem DU pārstāvjiem darbam Daugavpils Universitātes Padomē".

Ņemot vērā labas pārvaldības principus un procesa ietekmi uz DU publisko tēlu, Kudiņš ētisku apsvērumu dēļ ir lūdzis viņu atbrīvot no DU padomes locekļa amata, un DU Senāts ir nobalsojis par Kudiņa atkāpšanos, teikts DU paziņojumā.

 LETA informācija
Foto: LETA

Atgriešanās atpakaļ