Dabaszinības 1. klasei. Skolotāja e- rokasgrāmata. ABONEMENTS

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-22-8

Autores:

Sanda Isačonoka-Atopkina, Signe Ungure, Annija Vilnīte

Grāmata izdota

2023. gadā

Formāts

E-grāmata

Piekļuve

1 licence / 1 personai / 12 mēn.

Lpp. skaits: 160

Var printēt

12 mēn. (25.00 EUR).

Maksa par licenci

25.00

Skaits

Skolotāju e-pasti

Abonēšanas sākuma datums

Pievienot grozam

► Skolotāja metodisko līdzekli veido tematiskais plāns, darba lapas, uz kurām ir atsauces tematiskā plāna sadaļā “Piezīmes”, sasniedzamo rezultātu apraksts (sasniedzamie rezultāti pielīdzināti skolvadības sistēmās izmantotajiem), pārbaudes darbi, tiem atbilstīgi snieguma līmeņu apraksti un dažādi papildresursi, piemēram, pie sienas liekamas atgādnes u. c.

► Skolotāja grāmatā iekļautais tematiskais plāns ir paredzēts darbam ar mācību komplektu "Dabaszinības 1. klasei. Skolēna grāmata" un "Dabaszinības 1. klasei. Darba burtnīca" un papildināts ar sadaļu “Piezīmes”, kur norādīta informācija par papildu saitēm, materiāliem, kā arī mācību uzdevumu precizējumi.

Atgriešanās atpakaļ