Dabaszinības. Mācību grāmata 3. klasei

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-27-3

140 lpp.

Izmērs: 210x280 mm

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Plānotais izdošanas laiks:

2024. gada decembris

Skaits

16.00

Mācību grāmatas saturs veidots atbilstoši “Dabaszinības 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Dabaszinības 3. klasei veido:
Skolēna mācību grāmata.
Skolēna darba burtnīca.
Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 66 mācību stundām).

Mācību grāmatu “Dabaszinības 3. klasei” veido pieci lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 66 mācību stundas mācību gada laikā:

3.1. Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?
Kādas ir kopīgās un atšķirīgās pazīmes dažādām dabas teritorijām?
Kā dzīvnieki un augi pielāgojas videi?
Kā organismi ir saistīti dabas teritorijās?

3.2. Kādi ir neredzamie lauki uz Zemes?
Kāpēc krīt ķermeņi?
Kā darbojas magnēts?
Kā informācija nonāk līdz mobilajam telefonam, TV pultij?

3.3. Kā orientēties apkārtnē?
Kas ir globuss un karte? Kā tos izmanto?
Kā top karte? Kā nosaka debespuses kartē un plānā?
Kas ir plāns? Ko un kā plānā attēlo?

3.4. No kā ir veidota Zeme?
No kā sastāv Zemes virsma?
Kā atšķiras Zemes ūdens apvalka daļas?

3.5. Kādas vielas un maisījumi ir mums apkārt?
Kas ir vielu īpašības un pārvērtības?
Kā veidojas vielu maisījumi?
Kā un kāpēc notiek vielu degšana?


Katram apakštematam ir sagatavots:
Mācību stundas sasniedzamais rezultāts.
Tēmas izklāsts.
Uzdevumi.
Apgūstamie jēdzieni.
Pašpārbaudes uzdevumi katras tēmas noslēgumā.
Atgādnes.

Mācību grāmatas saturu papildina QR kodi ar kuru palīdzību skolēni var piekļūt video formāta uzdevumiem.

Atgriešanās atpakaļ