Datorika 3. klasei. Skolotāja rokasgrāmata. Ir NOLIKTAVĀ

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN  978-9934-629-49-5

Autore

Indra Siksaliete

90 lpp.

Izmērs: A4 (210x297 mm)

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Skolotāja grāmata izdota

2024. gada martā

►  "Datorika 3. klasei. Skolotāja rokasgrāmata" ir metodisko materiālu un ieteikumu apkopojums, paredzēts sākumskolas skolotājiem darbam ar 3. klases skolēniem, īstenojot datorikas mācību priekšmeta programmu dizaina un tehnoloģiju stundās vai atsevišķā datorikas mācību priekšmetā, vai fakultatīvajās nodarbībās.

"Datorika 3. klasei. Skolotāja rokasgrāmata" saturu veido šādas tēmas:
      3.1. Kā pārbauda ievadīta teksta pareizrakstību? (6 mācību stundas).
      3.2. Kā droši sazinās un apmainās ar informāciju virtuālajā vidē? (6 mācību stundas).
      3.3. Kā apraksta, izpilda un pārbauda algoritmu noteikta uzdevuma sasniegšanai? (15 mācību stundas).


►  Metodiskajā līdzeklī ir pieejami jēdzienu skaidrojumi, teorija, papildteorija (iepriekšējās klasēs apgūtā atkārtojums), mācību materiāli — uzdevumu paraugi, kā arī pārbaudes darbu paraugi. Nodarbības tematiski plānotas 40 minūšu stundām.

►  Grāmatas struktūra: norādīts katrā stundā sasniedzamais rezultāts, tēmas teorija, dažām stundām arī papildteorija; piedāvātas stundā izpildāmo uzdevumu idejas, kā arī uzdevumu paraugi; katrā lielajā tēmā plānota vismaz viena zināšanu pārbaude, sniegts uzdevumu paraugs un iekļauta skolēna pašvērtējuma tabula; katras lielās tēmas noslēgumā atrodami pārbaudes darba paraugi divos variantos.

►  Datorikas mācību programmas saturs ir veidots atbilstīgi datorikas priekšmeta plānojumam, kas sagatavots saskaņā ar projekta „Skola2030” mācību programmas paraugu, bet, lai skolēni jēgpilni apgūtu paredzētās prasmes, plānots vairāk stundu, nekā norādīts programmas paraugā, — viena datorikas stunda nedēļā (dizainā un tehnoloģijās 3. klasē ir paredzētas 2 stundas nedēļā).

►  Projekta „Skola2030” datorikas programmā ir akcentēti programmas mērķi, saturs un vērtēšana; tie ir ievēroti arī šīs mācību programmas īstenošanas piemērā.
 


 
Atgriešanās atpakaļ