Inženierzinības 7. klasei. Skolotāja e-rokasgrāmata

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN: 978-9934-23-765-2

Autores

Ginta Jasinska, Ilze Klints

Izdošanas gads

2022

Formāts

E-grāmata

Piekļuve

1 licence / 1 personai / 12 mēn.

12 mēn. (15.00 EUR).

Maksa par licenci

15.00

Skaits

Skolotāju e-pasti

Abonēšanas sākuma datums

Pievienot grozam

Skolotāja rokasgrāmata “Inženierzinības 7. klasei”

Metodiskā līdzekļa saturs ir sagatavots, balstoties uz “Inženierzinības 7. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu, kas ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

Rokasgrāmatā ir pieejami 4 temati:
7.1. Kā izveido drošu un stabilu konstrukciju?
7.2. Kā izmanto gāzes un šķidrumus ierīcēs?
7.3. Kā iegūst, uzkrāj un pārvērš enerģiju?
7.4. Kā pārnes iedarbību un vada ierīces?

Mācību darbs tiek organizēts projekta darbu formā. Skolēni īsteno 4 projektus:  tilta modeļa konstrukcija, hidrauliskās sistēmas konstrukcija, peļu slazda mašīnas konstrukcija, pēta kloķa-klaņa vai zobratu sistēmas mehānismu. 
Paralēli skolēniem ir iespējams īstenot arī mikroprojektus: spiedienu starpība, līmenis, peldēšana, svārsts, elektriskā pievilkšanās, elastīga sadursme, trose-lūkas vāks, svira.
Vērtēšanai ir izstrādāts snieguma līmeņu apraksts ar 10 kritērijiem.
Katra temata sākumā ir tematiskais plāns: stundas temats, stundu skaits, stundas sasniedzamais rezultāts, apraksts, kas liecinās, ka skolēns rezultātu sasniedzis, apraksts, ko skolēns darīs, lai sasniegtu plānoto rezultātu.
Katram tematam pieejama katras nodarbības gaita.

Tematu apgūšana tiek organizēta pēc dizaina domāšanas procesa soļiem:

  1. Teorijas nodarbība.

  2. Informācijas atlases nodarbība.

  3. Materiālu un konstrukcijas testēšanas nodarbība.

  4. Konstrukcijas izgatavošana un izstrādes procesa dokumentēšana.

  5. Konstrukcijas prezentēšana.

Nodarbībām ir pieejamas darba lapas patstāvīgajam darbam, kas ļauj skolēnam nodarbības saturu apgūt arī patstāvīgi mācoties attālināti. Iekļautas arī norādes uz papildu vietnēm vai internetā pieejamiem resursiem.
 Metodiskā materiāla autores ir Kuldīgas Centra vidusskolas skolotājas Ginta Jasinska un Ilze Klints, kas atspoguļojušas savu pieredzi strādājot  ar 7. klases skolēniem 2020./2021. mācību gadā. Materiāls ir paredzēts darbam ar 7. klases skolēniem inženierzinību stundās. “Mūsuprāt šī rokasgrāmata ievērojami ietaupa inženierzinību skolotāja laiku, jo satur jau izstrādātu šī mācību priekšmeta nodarbību tematisko plānojumu, mācību stundu aprakstus, darba lapas, kā arī norādes, kā vērtēt skolēnus,” stāsta autores. “Turklāt tā kā nav vienota uzstādījuma, kādam obligāti vajadzētu būt šim priekšmetam, mums ir lieliska iespēja būt par pionieri šajā nozarē. Ceram arī uz citu kolēģu pieredzi, padarot mūsu programmu vēl labāku, taču praksē redzu, ka skolēniem tiešām šādi organizēts mācību process ļoti patīk, pat šā gada devītie vēl ilgojas pēc inženierzinībām ‒ plānošanas, testēšanas, praktiskas būvēšanas nodarbībām,” atzīst skolotāja I. Klints.

Abas skolotājas 2020. gadā uzzināja par inženierzinību priekšmetu kā jaunu un vēl nebijušu mācību priekšmetu skolas mācību programmā. Sākot lasīt Skola2030 nostādnes par mācību priekšmetu, autorēm radās vīzija, kādām būtu jābūt stundām, kas atbilst uzstādītajiem mācību priekšmeta mērķiem. “Tomēr izlasot piedāvāto paraugu, secinājām, ka tas it nemaz neatbilst mūsu iztēlotajam redzējumam, šķiet neatbilstošs, haotisks un nemaz nesasaucas ar inženierzinību kā mācību priekšmeta mērķiem. Tāpēc pirmajā gadā izstrādājām priekš sevis materiālus un savu temata plānojumu struktūru ar domu, lai tas noderētu vēl daudzus citus gadus un katru gadu nebūtu jāpārplāno no jauna, galvenokārt orientējoties uz pašu dizaina domāšanas procesa apgūšanu,” idejas pirmssākumus raksturo autores.  


 
Atgriešanās atpakaļ