Latviešu valoda. Mācību grāmata 2. klasei II daļa

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-9164-7-2

230 lpp.

Izmērs: 210x280 mm

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Plānotais izdošanas laiks:

2025. gads

Skaits

12.00

Mācību grāmatas saturs veidots atbilstoši “Latviešu valoda 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Latviešu valoda 2. klasei veido:

 • Skolēna mācību grāmata I daļa (pirmajam mācību semestrim)
 • Skolēna mācību grāmata II daļa (otrajam mācību semestrim)
 • Skolēna darba burtnīca I daļa (pirmajam mācību semestrim)
 • Skolēna darba burtnīca II daļa (otrajam mācību semestrim)
 • Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 208 mācību stundām)


Mācību grāmatu “Latviešu valoda 2.klasei II daļa” veido četri lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 118 mācību stundas mācību gada otrajā semestrī:

2.3. Prieka un joku pasaulē. Kas ir teikuma gramatiskais centrs?
Kas ir prieks? Informācijas ieguve. Teikuma uzbūve.
Lasu un smejos. Humors. Īpašības vārdi.
Karnevāls. Lasīšanas stratēģijas. Apsveikuma veidošana.
Labo darbu un prieka diena. Mutvārdu un rakstveida teksts. Privātā vēstule.

2.4. Piedzīvojumu pasaulē. Kas palīdz lasīt un saprast, stāstīt un rakstīt par notikumiem tagadnē, pagātnē, nākotnē?
Piedzīvojumi ikdienā. Piedzīvojumu stāsts.
Piedzīvojumi ikdienā. Vēstījuma plāns. Teikuma paplašinājums.
Ceļojums nākotnē. Fantastikas literatūra. Darbības vārda laiks, skaitlis un persona.
Piedzīvojumu meklētāji. Satura rādītājs. Tēla raksturojums.
Tas tik bija piedzīvojums! Vienlīdzīgi teikuma locekļi.

2.5. Izgudrojumu un atklājumu pasaulē. Kā iegūt faktus, veikt nelielu pētījumu un veidot tā gaitas aprakstu?
Izgudrojumi mūsu ikdienā. Informācijas ieguve un salīdzināšana. Vārdu atvasināšana. Salikteņi.
Viņi bija izgudrotāji un atklājēji. Skaitļa vārdi. Svešvārdi.
Kāpēcīši. Kolāža. Radošais rakstu darbs.
Kas izgudrots Latvijā? Pētījums: gaita un apraksts.

2.6. Dažādu notikumu pasaulē. Ko es zinu? Ko es protu?
Lietas un parādības ap mani. Vārdu krājums. Deminutīvs.
Kad lietas atdzīvojas. Tēlainās izteiksmes līdzekļi: epitets, salīdzinājums, personifikācija.

 

Katram apakštematam ir sagatavots:

 • Mācību stundas sasniedzamais rezultāts.

 • Tēmas izklāsts.

 • Uzdevumi.

 • Apgūstamie jēdzieni.

 • Pašpārbaudes uzdevumi katras tēmas noslēgumā.

Mācību grāmatas saturu papildina:

 • QR kodi, kas ļauj piekļūt video un audio formātā izmantojamiem mācību palīglīdzekļiem.

 • Mācību atgādnes latviešu valodas apguvei.

Atgriešanās atpakaļ