Latviešu valoda. Mācību grāmata 3. klasei I daļa

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-01-3

180 lpp.

Izmērs: 210x280 mm

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Plānotais izdošanas laiks:

2024. gada augusts

Skaits

12.00

Mācību grāmatas saturs veidots atbilstoši “Latviešu valoda 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Latviešu valoda 3. klasei veido:

 • Skolēna mācību grāmata I daļa (pirmajam mācību semestrim)
 • Skolēna mācību grāmata II daļa (otrajam mācību semestrim)
 • Skolēna darba burtnīca I daļa (pirmajam mācību semestrim)
 • Skolēna darba burtnīca II daļa (otrajam mācību semestrim)
 • Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 208 mācību stundām)


Mācību grāmatu “Latviešu valoda 3.klasei I daļa” veido divi lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 90 mācību stundas mācību gada pirmajā semestrī:

3.1. Es – valodu detektīvs. Kā pētīt savu un citu valodu?
Kā mēs varam pētīt valodas? Domu karte, plāns, vērtēšanas kritēriji. Kopsavilkums.
Mana valoda. Dzimtā valoda. Valsts valoda.
Meklējam valodas Latvijā. Alfabēts. Vārdi dažādās valodās.
Pētām vārdu. Vārda nozīme un pareizrakstība.

3.2. Uzdrīksties sapņot! Kāpēc ir vajadzīgs melnraksts
un tīrraksts?
Kad esmu viens. Temats, virsraksts, galvenā doma. Lietvārda dzimte, skaitlis, locījums, pareizrakstība.
Mana ikdiena. Lietvārdu nozīme, lietvārdu pamatforma
Prieks kopā būt! Pasākumu afiša un programma.

 

Katram apakštematam ir sagatavots:

 • Mācību stundas sasniedzamais rezultāts.

 • Tēmas izklāsts.

 • Uzdevumi.

 • Apgūstamie jēdzieni.

 • Pašpārbaudes uzdevumi katras tēmas noslēgumā.

 

Mācību grāmatas saturu papildina:

 • QR kodi, kas ļauj piekļūt video un audio formātā izmantojamiem mācību palīglīdzekļiem.

 • Mācību atgādnes latviešu valodas apguvei.

Atgriešanās atpakaļ