Matemātika 1. klasei II daļa. Skolotāja e- rokasgrāmata. ABONEMENTS

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-57-0

Autore

Linda Ādamsone

Grāmata izdota

2024. gadā

Formāts

E-grāmata

Piekļuve

1 licence / 1 personai / 12 mēn.

Lpp. skaits: 96

Var printēt

12 mēn. (17.00 EUR).

Maksa par licenci

17.00

Skaits

Skolotāju e-pasti

Abonēšanas sākuma datums

Pievienot grozam

► Metodiskā līdzekļa “Skolotāja rokasgrāmata. Matemātika 1. klasei 2. daļa” saturs ir veidots darbam ar izdevumiem “Skolēna grāmata. Matemātika 1. klasei 2. daļa” un “Darba burtnīca. Matemātika 1. klasei 2. daļa”.

► Skolotāja rokasgrāmatā ir iekļauta svarīgākā skolotājam saistošo normatīvo dokumentu informācija, summatīvās un formatīvās vērtēšanas ieteikumi, plānoto sasniedzamo rezultātu un pakārtoto sasniedzamo rezultātu saraksts, noderīgu mācību materiālu saraksts, tematiskais plāns, katra temata pārbaudes darbs un tam atbilstīgs snieguma līmeņu apraksts, apkopotas mācību procesā noderīgas saites un rīki, drukājami uzskates materiāli un matemātiskie modeļi.

Atgriešanās atpakaļ