Matemātika. Darba burtnīca 1. klasei I daļa

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-09-9

Autores:

Annija Vilnīte, Ilga Brigmane-Briģe

Recenzentes:

Sanita Eglīte, Linda Ādamsone (sadarbībā ar Valmieras 2. vidusskolu)

120 lpp.

Izmērs: 170x240 mm

Izdošanas laiks:

2023. gada jūlijs - augusts

Piegāde: Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā: Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Darba burtnīca 1. klasei I daļa ir izmantojama komplektā ar Matemātika. Mācību grāmata 1. klasei I daļa, kuras saturs veidots atbilstoši “Matemātika 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Darba burtnīcu “Matemātika 1.klasei I daļa” veido četri lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 58 mācību stundas mācību gada pirmajā semestrī:

1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds? (13 mācību stundas)
Skaits, skaitīšana. Skaitlis un tā  attēlošana, cipari (ieskats iekšlapās)
Priekšmetu un skaitļu virknes.
Objektu novietojums un virzieni plaknē, telpā.
Figūras (līnija, daudzstūris, riņķis).
Ģeometrisku objektu raksturošana, salīdzināšana un grupēšana.

1.2. Cik kopā, cik palika? (17 mācību stundas)
Skaitļa sastāvs. Tā vizualizēšana, pierakstīšana.
Tabula datu pierakstīšanai.
Saskaitīšana un atņemšana 10 apjomā.

1.3. Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru? (9 mācību stundas)
Nogrieznis, tā mērīšana.
Garumu noteikšana, salīdzināšana un aprēķināšana.
Simetriskas figūras.

1.4. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10? (18 mācību  stundas)
Skaitļu 10–100 decimālais sastāvs, lasīšana un pierakstīšana.
Skaitļu salīdzināšana.
Skaitļu virknes.
Garuma mērīšana (cm) un salīdzināšana.


 Saruna ar mācību komplektizdevuma "Matemātika 1. klasei" vienu no autorēm Anniju Vilnīti.


 


Mācību grāmata un darba burtnīca matemātikā 1. klasei ir pirmais mācību līdzeklis, kas ir veidots pēc Skola2030 paraugprogrammas. Temati mācību grāmatā un darba burtnīcā ir sakārtoti atbilstoši Skola2030 paraugprogrammai, ir ievērots arī ieteicamais stundu skaits.

Visā mācību grāmatā skolēnam līdzi ceļojumā dosies lapsēns Miks. Viņš katrā nodaļā sastaps jaunu sižeta varoni, kas palīdzēs gan pirmklasniekam, gan Mikam dziļāk un paplašinātāk apgūt tematus, terminus un jēdzienus.

Pirmajā tematā tas būs Zīmulītis, kurš kopā dosies ceļojumā pa tematu, kurā pastāsta un parāda, cik, kur, kāds. Tematā paredzētas 11 mācību stundas un 12. mācību stunda, kas ir pārbaudes darbs.

Otrais temats ir: cik kopā, cik palika. Šeit Mikam un pirmklasniekam pievienosies Zirnītis. Tematā paredzētas 18 mācību stundas un pārbaudes darbs.

Trešais temats būs par to, kā mēra garumus un iegūst simetrisku figūru un to darīs kopā ar dinozauru Rīno. Skolēni mācīsies 8 mācību stundas un būs arī pārbaudes darbs.

Ceturtajā nodaļā Mikam un pirmklasniekam pievienosies Simtkājis, jo Miks un pirmklasnieks mācīsies, kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki par 10. Šim tematam ir paredzētas 18 mācību stundas un 19. mācību stunda – pārbaudes darbs.

“Esam pieraduši, ka matemātikas grāmata ir līdz semestra, tas ir, decembra beigām, taču šī grāmata atšķirsies. Tā kā mācību līdzekļa tapšanā ir ievērota Skola2030 paraugprogramma, tad temati 1.1., 1.2, 1.3, 1.4 ievilksies līdz pat janvāra vidum, janvāra 3. nedēļai. Tas darīts ar nolūku, lai visus tematus sadalītu proporcionāli. Kopā ir jāapgūst 8 temati, tad pirmie četri ir 1. daļā, bet otrajā daļā ir 1.5., 1.6, 1.7., 1.8.,” stāsta skolotāja Annija.

Mācību grāmatā izmantotie tēli ir sastopami katra temata atsegumā, kas sākas ar šo varoņu iepazīstināšanu, ar paveicamiem uzdevumiem nodaļā un arī ar jaunajiem jēdzieniem.
Simbols “Risini darba burtnīcā” nozīmē, ka šo uzdevumu var veikt darba burtnīcā, vai arī jāpilda uz baltas lapas vai rūtiņa burtnīcā, ja darba burtnīca nav pieejama.

Otrs plaši izmantotais simbols ir “ Darbojies praktiski” un tas vienmēr būs veidots pēc vienāda parauga, kur būs redzams: “Tev būs nepieciešams”, ”Rīkojies šādi” un “Secini”.

Mācību grāmatas stundas atvērumā ir redzama gan mācību stundai atbilstošā lapaspuse darba burtnīcā, gan mācību stundas sasniedzamais rezultāts, kas noformulēts bērniem saprotamā veidā. Ja mācību stundā ir paredzēts papildus uzdevums, tad tas ir redzams kvadrātkodā lapaspuses apakšā.
Katrs nodaļas tēls palīdz skolēnam izprast jauno tematu, paskaidro jaunos jēdzienus.

QR kodi atklāj papildu mācību uzdevumus interaktīvu spēļu veidā, kurus skolēni var pildīt kopā ar skolotāju klasē, vai izpildīt mājās kopā ar vecākiem.

Mācību līdzekļos ir ievērots fontu 14. burtu lielums, lai bērniem būtu vieglāk izlasīt. Darba burtnīcā visās vietās, kur ir iespējams, ir ievērota trīs līniju sistēma, bet rūtiņu fonts izmantots atbilstoši metodiskajiem ieteikumiem un 1. klases rūtiņu burtnīcas rūtiņu lielumam.

Katra temata noslēgumā ir izveidoti mācību uzdevumi sadaļā “Es protu”, kur skolēnam ir iespējams veikt pašrefleksiju par nodaļā apgūto.

Skolotāja rokasgrāmatā būs pieejams tematiskais plāns un pārbaudes darbs pēc katras nodaļas noslēguma. “Tātad ir 8 temati un 8 nodaļas un 8 pārbaudes darbi. Papildus būs pieejami formatīvās vērtēšanas darbi, jeb darba lapas, ko izmantot brīvajiem brīžiem,” stāsta skolotāja Annija.

Līdz šī gada beigām ir plānota arī 2. un 3. klases mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāja rokasgrāmata.

Atgriešanās atpakaļ