Mūzika 1. klasei. Skolotāja e-rokasgrāmata. ABONEMENTS

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-31-0

Autores:

Antra Balgalve, Santa Kalniņa

Grāmata izdota

2023. gadā

Formāts

E-grāmata

Piekļuve

1 licence / 1 personai / 12 mēn.

Lpp. skaits: 70

Var printēt

12 mēn. (25.00 EUR).

Maksa par licenci

25.00

Skaits

Skolotāju e-pasti

Abonēšanas sākuma datums

Pievienot grozam

► Metodiskā līdzekļa “Skolotāja rokasgrāmata. Mūzika 1. klasei” saturs ir veidots atbilstoši “Mūzika 1. - 9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam. Komplektizdevumā ietilpst “Skolēna grāmata. Mūzika 1. klasei” un “Darba burtnīca. Mūzika 1. klasei”.
► Skolotāja grāmatā ir tematu plānojums 5 tēmām (70 mācību stundām):
     1.1. Skaņu pasaule.
     1.2. Mana Latvija.
     1.3. Ziemassvētki.
     1.4. Dabas ainavas mūzikā.
     1.5. Skaņu raksti.

 

► Sasniedzamie rezultāti un skolēna darbība, lai sasniegtu rezultātu, izmantojot skolēna grāmatu un darba burtnīcu.
► Pieeja audio un video materiāliem (interaktīvas saites) un informācija, kā šos resursus var izmantot mūzikas stundās.
► Katra temata noslēguma pārbaudes darbs.
Atgriešanās atpakaļ