Mūzika. Mācību grāmata 2. klasei

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-33-4

Autores: Antra Balgalve, Santa Kalniņa

Redaktore: Rūta Kanteruka

140 lpp.

Izmērs: 170x240 mm

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Plānotais izdošanas laiks:

2024. gada jūlijs

Skaits

18.00

Mācību grāmatas saturs veidots atbilstoši “Mūzika 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Mūzika 2. klasei veido:
Skolēna mācību grāmata.
Skolēna darba burtnīca.
Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 70 mācību stundām).

Mācību grāmatu “Mūzika 2. klasei” veido pieci lielie temati, kuru apgūšanai paredzētas 70 mācību stundas mācību gada laikā:

2.1. Rudens tēli mūzikā. Kādus mūzikas izteiksmes līdzekļus es varu izmantot, lai ar balsi un instrumentiem veidotu skaņu gleznas ar rudens dabas tēliem?
2.2. Manas Latvijas ainavas. Ko es varu saklausīt un izjust dziesmās un skaņdarbos, kas veltīti Latvijai?
2.3. Ziemas noskaņas mūzikā. Ar kādiem radošās darbības veidiem es varētu atainot ziemas noskaņas?
2.4. Deja. Kā es, klausoties mūziku, varu atpazīt deju – valsi, kā es to varu raksturot?
2.5. Sadarbība muzicēšanā. Kas man jādara, lai, muzicējot kopā, veidotos pozitīva sadarbība?


Katram apakštematam ir sagatavots:
Mācību stundas sasniedzamais rezultāts.
Tēmas izklāsts.
Daudzveidīgi uzdevumi, kas vērsti uz praktisku darbību.
Apgūstamie jēdzieni.

Mācību grāmatas saturu papildina QR kodi ar kuru palīdzību skolēni var piekļūt video formāta animācijām, lai veiksmīgi apgūtu mūzikas teoriju.

Atgriešanās atpakaļ