Mūzika. Mācību grāmata 3. klasei

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-36-5

140 lpp.

Izmērs: 170x240 mm

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Plānotais izdošanas laiks:

2024. gada decembris

Skaits

17.00

Mācību grāmatas saturs veidots atbilstoši “Mūzika 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Mācību komplektizdevumu Mūzika 3. klasei veido:
Skolēna mācību grāmata.
Skolēna darba burtnīca.
Skolotāja rokasgrāmata (tematu plānojums 70 mācību stundām).

Mācību grāmatu “Mūzika 3. klasei” veido pieci lielie temati, kuru apgūšanai paredzētas 70 mācību stundas mācību gada laikā:

3.1. Mūzikas izteiksmes līdzekļi. Kā temps, dinamika, reģistrs un skanējuma nokrāsa izmaina mūzikas raksturu?
3.2. Latvijas dabas ainava mūzikā. Ko es varu saklausīt un izjust dziesmās un skaņdarbos, kas veltīti Latvijai?
3.3. Ziemas saulgrieži. Kā es varu dziesmās, dejās un rotaļās iepazīt tautas tradīcijas?
3.4. Mažora un minora noskaņas. Kā es klausoties atpazīšu un muzicējot izmantošu mažora un minora skaņkārtas?
3.5. Skaņu gleznas. Kā es, izmantojot dažādus mūzikas izteiksmes līdzekļus, varu veidot skaņu gleznas? Kādi būs mani galvenie uzdevumi, veidojot priekšnesumu?


Katram apakštematam ir sagatavots:
Mācību stundas sasniedzamais rezultāts.
Tēmas izklāsts.
Daudzveidīgi uzdevumi, kas vērsti uz praktisku darbību.
Apgūstamie jēdzieni.

Mācību grāmatas saturu papildina QR kodi ar kuru palīdzību skolēni var piekļūt video formāta animācijām, lai veiksmīgi apgūtu mūzikas teoriju.

Atgriešanās atpakaļ