Sociālās zinības 2. klasei. Skolotāja e- rokasgrāmata. ABONEMENTS

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-39-6

Autore

Annija Bergmane

Grāmata izdota

2023. gadā

Formāts

E-grāmata

Piekļuve

1 licence / 1 personai / 12 mēn.

Lpp. skaits: 55

Var printēt

12 mēn. (15.00 EUR).

Maksa par licenci

15.00

Skaits

Skolotāju e-pasti

Abonēšanas sākuma datums

Pievienot grozam
► Skolotāja grāmata sociālajās zinībās 2. klasei ir veidota kā atbalsta materiāls pedagogiem.

► Mācību temata ievadā aprakstīts temata konteksts, tā mērķis un kompleksais sasniedzamais rezultāts. Tālāk ievietots temata plānojums un pārskats par temata apguvi.

► Skolotāja metodiskajā materiālā aprakstītas konkrētas darbības,  kas skolēnam jāveic, kā arī sniegti nepieciešamie papildu resursi un aprakstītas diferenciācijas iespējas.

► Plānojot mācību stundu vai pēc tās novadīšanas, var rasties papildu idejas, kā tematu attīstīt, tāpēc katras nodaļas beigās ir sadaļa “Manas piezīmes par šo tematu”, kur skolotājs var ērti piefiksēt savas pārdomas.

► Temata noslēgumā aprakstīts noslēguma darbs un ievietoti atbilstoši snieguma līmeņa apraksti.
Atgriešanās atpakaļ