Sociālās zinības. Darba burtnīca 1. klasei. Ir NOLIKTAVĀ

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-40-2

Autore:

Annija Bergmane

76 lpp.

Izmērs: A4 (210x297 mm)

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Izdošanas laiks: 2023. gada augusts

Pieejamība: drukātā un digitālā formātā

Darba burtnīca 1. klasei veidota atbilstoši “Sociālās zinības 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.
 

Darba burtnīcu “Sociālās zinības 1. klasei” veido četri lielie temati, kuru apgūšanai paredzētas 34 mācību stundas mācību gada laikā:

1.1. Ko nozīmē būt skolēnam?
► Kas ir skola?
► Ko nozīmē mācīties?
► Kādi ir noteikumi klasē un skolā?
► Kas ir dienas režīms?
► Ko nozīmē būt skolēnam?

1.2. Kā veidot sev un citiem drošas attiecības kopienā?
► Kas ietekmē attiecības ģimenē un klasē?
► Kādas ir rīcības sekas?
► Ko nozīmē drošas attiecības?


1.3. Kā sadarboties, svinot svētkus, ģimenē un klasē?
► Kādus svētkus svinam ģimenē un skolā?
► Kā sadarboties, svinot un palīdzot cits citam?
► Ko nozīmē izdevušies svētki?


1.4. Kādas prasmes un īpašības vajadzīgas mācoties un strādājot?
► Ko cilvēki vēlas?
► Kā panākt to, ko vēlies?
► Kura ir interesantākā profesija?

 


Katrai mācību stundai darba burtnīcā ir atvēlēta viena lapa – iekļauti daudzveidīgi uzdevumi temata labākai apguvei. Katras stundas noslēgumā ir arī neliels refleksijas uzdevums, lai skolēnus radinātu padomāt, kā stundā ir veicies. Darba burtnīcā piedāvātas arī mācību spēles un radošie uzdevumi.

 


Saruna ar mācību komplektizdevuma "Sociālās zinības 1.-3. klasei" autori Anniju Bergmani.


 

“Veidot Sociālās zinības darba burtnīcas 1. līdz 3. klasei, savā ziņā man vairāk bija profesionāls izaicinājums, jo pieeja atšķiras, bet sociālo un pilsonisko jomu labi pārzinu,” stāsta Rīgas 72. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, vēstures un sociālo zinību skolotāja, Skola2030 satura eksperte Annija Bergmane. Darba burtnīcas plānotas kā atbalsts un piemērs, kā par šo mācību jomu un attiecīgām tēmām runāt sākumskolā. Annija  atzīst, ka palīdz līdzšinējā pieredze darbā no 4. līdz 9. klasei un vieglāk saskatīt pēctecību, ko skolēnam ir jāiemācās.
 

Darba burtnīcas veidotas saskaņā ar pamatizglītības standartu un tam atbilstošajām Skola2030 paraugprogrammām. Ar to arī šīs darba burtnīcas ir īpašas, jo tās ir pirmās, kas veidotas tieši atbilstoši Skola2030 paraugprogrammām un to tematiem. Darba burtnīcās temati ir izkārtoti tādā pašā secībā kā tie ir paraugprogrammā – katrā klasē 4 temati un apakštemati un paraugprogrammā minētie sasniedzamie rezultāti.
 

Ieteicamais stundu skaits ir plānots atbilstoši paraugprogrammām un temata apguvei. Tas ir norādīts mācību paraugprogrammas sākumā un, uz to balstoties, ir veidotas sociālo zinību burtnīcas.
Katra nodaļa ir paredzēta vienai vai divām mācību stundām, kā arī darba burtnīcā ir iekļauti projekta darbi un grupu darbu uzdevumi, kas var aizņemt ilgāku laiku, bet tas Skolotāja rokasgrāmatā tiek paskaidrots un skolotājs zinās ar ko rēķināties.

Lai sākumskolas skolēna ceļš sociālo zinību pasaulē būtu drošāks un aizraujošāks, viņam līdzi dosies Skudra. Jums var rasties jautājums: kāpēc skudra? Šī skudriņa skolēnam palīdzēs iepazīt daudzus tematus, kas sociālajās zinībās ir jāapgūst, kā arī vairākas noderīgas prasmes, kuras dabā piemīt skudrām. Piemēram, skudras ir sociāli kukaiņi un dzīvo lielās kolonijās, tāpēc skolēniem mācīs, kā sadzīvot ar apkārtējiem, ar klases biedriem un ģimeni, kā veidot drošas attiecības. Skudru ikdiena ir atkarīga no laba darba komandā, līdz ar to skudriņa varēs sniegt piemērus, kā pareizi sadarboties. Tāpat skudras ir prasmīgas un čaklas, līdz ar to varēs šīs prasmes un tikumu mācīt arī skolēnam.

Katra temata sākumā Skudra kopā ar skolēnu ir sadaļā “Uzzini”, lai sniegtu plašāku ieskatu un tematu sasaista ar savu ikdienu. Piemēram, tematā par dienas režīmu, Skudra vispirms izstāsta kāds tas ir skudrām un kāpēc to ir svarīgi ievērot. Tikai tad seko uzdevumi, kuros skolēns pats domā un darbojas saistībā ar savu dienas režīmu. Tāpat Skudra sniedz ievadu apakštematā, piemēram, skaidrojot kādu jēdzienu, tā nozīmi un izpausmes ikdienas dzīvē. Tālāk Skudra kopā ar skolēnu darbojas dažādos uzdevumos, lai attīstītu atšķirīgas skolēnu prasmes. Mācību uzdevumi ir veidoti daudzveidīgi un piemēroti 1. līdz 3. klašu skolēniem. Bērni tiek aicināti apdomāt savu atbildi, izrunāt pārī vai ar visiem klases biedriem, tāpat ir aicināti ierakstīt pareizās atbildes vai savienot tās. Tāpat svarīgi ir attīstīt mazās motorikas iemaņas, tāpēc vairākos uzdevumos ir kaut kas jāizgriež, jāielīmē u.tml. Tāpat ir uzdevumi, kuros skolēni ir aicināti izkrāsot vai veidot domu karti. Arī domu kartes šajā darba burtnīcā ir veidotas saistībā ar skudru tematiku, jo katra ir kā skudru pūznis, bet katra aliņa ir vieta, kur skolēnam ierakstīt savu atbildi.

Darba burtnīcā ir padomāts par to, lai skolēns varētu attīstīt savas dažādās prasmes. Piemēram, ir veidoti vairāki uzdevumi, lai skolēnus veicinātu uz sadarbību – gan pārī, gan mazākās grupās, gan arī lielās komandās kopīgu mērķu sasniegšanai. Tāpat skolēni tiek mudināti mācīties veidot stāstījumu par dažādiem tematiem, kā arī tiek uzsvērts, ka ir ļoti svarīgi, ka skolēns prot darboties kopā ar citiem skolēniem un tolerēt klases biedrus. Vairākos uzdevumos uzmanība ir pievērsta emociju kontrolēšanai. Lai šo prasmju apguve notiktu arvien veiksmīgāk, darba burtnīcā ir iekļautas gatavas atgādnes, kas kalpo kā atbalsts skolēniem.

Piemēram, atgādne darbam grupā ir ierāmēti un var izlasīt soļus, kas jāņem vērā, sadarbojoties grupā, gan pārliecināties, vai ir izpildīti visi uzdevuma nosacījumi. Tikpat svarīgi ir novērtēt savu un grupas biedru ieguldījumu grupas darbā, kā arī sniegt sev un grupas biedriem ieteikumus, kā nākamreiz sadarboties vēl efektīvāk un labāk.

Šādi uzdevumi turpinās visu 3 gadu garumā, līdz ar to skolēns vienotā veidā var apgūt noteiktu prasmi. Līdzīgi ir arī ar stāstījumu veidošanu. Piemēram, skudriņa iesāk un nepabeidz teikumus, kurus skolēns var izmantot, lai veidotu savu stāstījumu. Teikumi ir piemēroti katram tematam, par kuru ir jāveido stāstījums. Tas ir kā ieteikums, bet skolēns var veidot arī savus teikumus.  Galvenokārt noder skolēniem, kuriem atbalsts ir nepieciešams un uzreiz ir pieejams darba burtnīcā.

Savukārt, runājot par emociju kontrolēšanu, visa atvēruma garumā skolēns var redzēt vairākus paņēmienus, kā ar elpošanu, vai sevis paslavēšanu var tikt galā ar ne pārāk labajām emocijām. Šāda atgādne ir līdzās vienmēr, jo skolēns jebkurā brīdī var atvērt konkrēto darba burtnīcas lapu un uzzināt, kā sevi nomierināt. Arī skolotājam tas ir atbalsta materiāls, jo līdzīgus vingrinājumus var izmantot ne tikai sociālo zinību stundās, bet mācību procesā kopumā.

Skudriņa ir kopā ar skolēnu arī mācību stundas noslēgumā - sadaļā “Novērtē sevi”. Zinām, ka ļoti būtiski ir ne tikai pildīt uzdevumus, aktīvi darboties, bet ik pa laikam arī apstāties – paskatīties uz paveikto un apdomāt, vai tas bija tas, kas vajadzīgs, vai kaut kas savā darbā vēl ir jāuzlabo un visbeidzot – kas man šodien izdevās. Katras mācību stundas noslēgumā skolēns redzēs tabulu, kur, izmantojot starplīmeņus, ir sniegts apraksts un ilustrācija. Tādā veidā skolēnam ir iespēja sevi novērtēt, ievelkot atzīmi, kurā līmenī šodien jutās. Skolotājam tas sniedz pārskatu par klasi un kā tā kopumā jutās temata apguvē – kuram nepieciešama palīdzība, bet kuram veicas ļoti labi.

2. un 3. klašu darba burtnīcās nāk klāt vēl viens refleksijas uzdevums – skolēniem atšķirīgās krāsās ir jāiekrāso aplītis, norādot, kurš no uzdevumiem šķita visvieglākais, visinteresantākais, bet kurš no tiem sagādāja vislielākās grūtības. Skolotājam tas var kalpot kā klases termometrs, lai secinātu, kā noritēja mācību stunda.

Skolotājiem būs pieejama Skolotāja rokasgrāmata drukātā un digitālā formātā, kas ir veidota līdzīgi kā tematiskais plāns. Tajā ir informācija par katru mācību stundu, norādīti gan tematu, gan apakštematu nosaukumi, tāpat kā tie ir rakstīti burtnīcā. Tomēr formulējums var nedaudz atšķirties no paraugprogrammas, jo katrai stundai ir dots savs nosaukums. Katrai mācību stundai ir norādīts sasniedzamais rezultāts, kā arī darbības, kuras ir jāveic skolēnam, lai uz to virzītos.

Tematiskajā plānā ir iekļauti uzdevumi, kas ir darba burtnīcā, paskaidrots, kā tos labāk veikt, sniegti metodiskie norādījumi, kādu darba formu izvēlēties, tāpat ir minēti papildu uzdevumi padziļinātai temata apguvei, vai arī interesantākam stundas sākumam un temata ierosināšanai. Skolotājs tos var pielāgot atbilstoši katras klases spējām un vajadzībām.

Tāpat ir padomāts par noslēguma darbiem. Katra temata beigās ir iekļauts noslēguma darba paraugs, kā arī atbilstošs snieguma līmeņa apraksts, lai skolēns sniegumus novērtētu. Dažos apakštematos noslēguma darbs ir jau iekļauts darba burtnīcā, taču citos, kur iederīgāka ir pārbaudes darba forma, tas ir iekļauts metodiskajā materiālā skolotājam.


 

Atgriešanās atpakaļ