Bērni ar UDHS. Atbalsts un izaugsme skolā un ģimenē

Atzīmē skolotāju skaitu,
kuriem nepieciešama piekļuve videolekcijai.

Ieraksti vai iekopē skolotāju e-pastus,
kuriem nepieciešama piekļuve videolekcijai.

1 - 10 e-pasti EUR 19.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja
11 - 50 e-pasti EUR 17.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja
51 - 100 e-pasti EUR 12.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja
101 - 150 e-pasti EUR 10.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja

Maksa par dalību

19.00

Abonēšanas sākuma datums

Pievienot grozam
Lekcijas saturs: Kā klasē atpazīt bērnu ar UDHS? Kā palīdzēt bērnam ar UDHS? Lai arī diagnozi nosaka ārsts, strādājot ar bērnu individuāli, lektore Jolanta Āboltiņa dod ieskatu bērna ar UDHS uzvedības izpausmēm un norāda uz nevēlamo uzvedības izpausmju sekām klasē. Lekcijā tiek sniegts pozitīvās uzvedības atbalsta plāns - dažādi uzvedības uzlabošanas un nevēlamās uzvedības izpausmju mazināšanas paņēmieni, tai skaitā arī sensorās diētas ieteikumi un kinezioloģiskie vingrinājumi smadzeņu rajonu aktivizēšanai. Lektore stāsta par 3 uzvedības ietekmēšanas mehānismiem, kas palīdz bērnam sajust vēlamo uzvedību skolas vidē - noteikumiem (loģiskās sekas bērna darbībām), konsekvenci (prasību nemainību), atbalstu (nodomu, palīdzību). Tiek doti arī konkrēti atbalsta pasākumu piemēri darbam klasē, piemēram, labās uzvedības spēle - uzvedības maiņas metode.
Lekcija palīdz izprast bērnu ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu un dod ieteikumus, kā reaģēt uz bērna uzvedības izpausmēm, kā arī paņēmienus, kā bērnam palīdzēt.
Papildus atbalsta materiāli: papildus lekcijai, abonentam kļūst pieejama lejupielādējama lekcijas prezentācija, kā arī lejuplādējams materiāls, kurā  apkopots UDHS izpausmju pārskats un atbalsta paņēmieni darbam klasē: vestibulārā aparāta veicinošas nodarbes, propriocepcijas (ķermeņa stāvokļa un kustības telpā uztvere) uztveres veicinošas nodarbes, ožas uztveres veicinošas nodarbes, smalkās motorikas veicinošas nodarbes un kinezioloģiskie vingrinājumi. Visus vingrinājumus un nodarbes var veikt gan mājās, gan nodarbības ietvaros. 
Pasniedzēja: Jolanta Āboltiņa, speciālā pedagoģe un ABA terapeite. Ilggadēja pieredze sniedzot atbalstu bērniem ar speciālām vajadzībām, konsultējot bērnu vecākus un izglītības iestādes. Vairāk nekā 20 gadu pieredze strādājot par sākumskolas skolotāju un speciālo pedagogu.
Lekcijas ilgums: 76 min.
Apliecība par videolekcijas noklausīšanos: pēc lekcijas noklausīšanās, jums ir iespēja izpildīt testu, kurā ir 10 jautājumi. Pēc sekmīgas testa izpildes (vismaz 70% pareizas atbildes) uz jūsu norādīto  e-pastu tiks nosūtīta apliecība par video lekcijas noklausīšanos. Apliecība tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.
Atgriešanās atpakaļ