Mācīšanās un mācīšanas paņēmieni individuālo pieeju kontekstā

Atzīmē skolotāju skaitu,
kuriem nepieciešama piekļuve videolekcijai.

Ieraksti vai iekopē skolotāju e-pastus,
kuriem nepieciešama piekļuve videolekcijai.

1 - 10 e-pasti EUR 19.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja
11 - 50 e-pasti EUR 17.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja
51 - 100 e-pasti EUR 12.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja
101 - 150 e-pasti EUR 10.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja

Maksa par dalību

19.00

Abonēšanas sākuma datums

Pievienot grozam

Lekcijas saturs: Kas ir mācīšanās no mūsdienu pētījumu aspekta? Kā skolotājs var izmantot ideju par mācīšanās individuālajiem stiliem, ļaujot skolotajam būt radošam, plānojot dažādas mācīšanās pieejas un metodes? Kā pielāgot bērnam atbilstošu mācīšanās stilu, lai bērns informāciju apgūtu ātri, ar interesi un sev ērtā veidā? Mūsdienu bērni salīdzinoši ar mums ir auguši citā vidē, informāciju tehnoloģiju un aprūpes ieskauti. Ir nepieciešams bērnus mācīt veidos, kas tiem ir saprotami. Bet arī katrs bērns ir individualitāte- atšķiras raksturi, informācijas uztveres veids un ātrums.
Skolotāja uzdevums ir būt atbalstam mācību procesā, un mācot visus bērnus, ļaut katram skolēnam justies īpašam. Svarīgi ir izprast bērnam visērtāko mācīšanās un informācijas uztveres stilu, mācīt bērniem iekļauties klasē un mācīties būt daļai no sabiedrības. Pieredzes un zināšanām bagātā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore dod piemērus no savas skolotājas un lektores karjeras, ļaujot izprast bērnu personības tipus un tiem nepieciešamo pieeju. Lekcijā tiek apskatīts amerikāņu zinātnieka Deivida Alena Kolba mācīšanās stilu modelis, kurš attēlo uz pieredzi balstītas mācīšanās teoriju. Tas paredz, ka dažādiem cilvēkiem var būt dažādi mācīšanās stili, jo vieni mācās, informāciju uztverot caur sajūtām, citi- vairāk analizējot, sintezējot, tātad izmanto vairāk abstrakciju, citi mācoties vairāk novēro, citi – labprāt mācās, praktiski darbojoties un riskējot. 
Lekcija dod ieskatu mācīšanās stilos, mācīšanas izpratnē un vajadzībās mūsdienās, aktualizē pedagogu nozīmi mūsdienu klases nodarbībā. Tiek analizēts līdzšinējais mācīšanas modelis, kur pamatā bija zināšanu sniegšana, teorijas iegaumēšana, un Benžamina Blūma 2001.gadā izstrādātais jaunais mācīšanas modelis, kas liek uzsvaru uz nepieciešamību apzināt bērna zināšanas, tās pēc tam papildinot bērnam uztveramā veidā. Jaunajā mācību modelī svarīga ir bērna iesaiste radīšanas procesā, nozīme ir praktiskai darbībai. Lekcija dod risinājumus, kā izprast, kāds ir katra bērna mācīšanās stils un kā bērnus mācīt klasē, šos uztveres veidus respektējot. 
Papildus atbalsta materiāli: papildus lekcijai, abonentam kļūst pieejama lejupielādējama lekcijas prezentācija, kā arī lejuplādējams fails, kas apkopo šos pēc zinātnieka  D.A. Kolba izceltos 4  skolēnu informācijas uztveres tipus,  un šiem tipiem atbilstošus mācību satura pasniegšanas ieteikumus. 
Pasniedzēja: Guna Svence, psiholoģijas doktore, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, vairāku psiholoģijas mācību grāmatu autore.
Lekcijas ilgums: 60 min.
Apliecība par videolekcijas noklausīšanos: pēc lekcijas noklausīšanās, jums ir iespēja izpildīt testu, kurā ir 10 jautājumi. Pēc sekmīgas testa izpildes (vismaz 70% pareizas atbildes) uz jūsu norādīto  e-pastu tiks nosūtīta apliecība par video lekcijas noklausīšanos. Apliecība tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

Atgriešanās atpakaļ