Mācīšanās paņēmieni bērniem ar mācīšanās traucējumiem

Atzīmē skolotāju skaitu,
kuriem nepieciešama piekļuve videolekcijai.

Ieraksti vai iekopē skolotāju e-pastus,
kuriem nepieciešama piekļuve videolekcijai.

1 - 10 e-pasti EUR 19.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja
11 - 50 e-pasti EUR 17.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja
51 - 100 e-pasti EUR 12.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja
101 - 150 e-pasti EUR 10.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja

Maksa par dalību

19.00

Abonēšanas sākuma datums

Pievienot grozam
Lekcijas saturs: Visi bērni mācību procesa laikā sastopas ar izaicinājumiem. Vieni tos pārvar, ar dažādiem mācību paņēmieniem izprotot tēmas saturu, citi pie mācību tēmas sastopas ar šķietami nepārvaramām grūtībām. Kā saprast - vai bērnam mācību tēma ir šķietami par "smagu" un nepieciešama cita pieeja, un kad ir runa par mācīšanās traucējumiem, kas ir saistīti ar smadzeņu darbības traucējumiem? Arī bērnam ar mācīšanās traucējumiem var palīdzēt apgūt mācību vielu, ir vien nepieciešams zināt, kuriem bērniem ir nepieciešama papildus palīdzība, un pielietot paņēmienus, kā šo palīdzību sniegt. Lekcija ietver pārskatu par vizuālās uztveres traucējumiem, dzirdes uztveres traucējumiem un lasīšanas traucējumiem. Lekcijas laikā speciālā pedagoģe sniedz efektīvus ieteikumus atbalstam darbā ar bērnu, šo traucējumu pārvaldīšanai un ierobežošanai. Ieteikumi palīdz gan skolotājiem, gan vecākiem - izprast traucējumu cēloņus un sniegt palīdzību mācībās.
Papildus atbalsta materiāli: papildus lekcijai, abonentam kļūst pieejama lejupielādējama lekcijas prezentācija.
Pasniedzēja: Jolanta Āboltiņa, speciālā pedagoģe un ABA terapeite. Ilggadēja pieredze sniedzot atbalstu bērniem ar speciālām vajadzībām, konsultējot bērnu vecākus un izglītības iestādes. Vairāk nekā 20 gadu pieredze strādājot par sākumskolas skolotāju un speciālo pedagogu.
Lekcijas ilgums: 57 minūtes
Apliecība par videolekcijas noklausīšanos: pēc lekcijas noklausīšanās, jums ir iespēja izpildīt testu, kurā ir 10 jautājumi. Pēc sekmīgas testa izpildes (vismaz 70% pareizas atbildes) uz jūsu norādīto  e-pastu tiks nosūtīta apliecība par video lekcijas noklausīšanos. Apliecība tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.
Atgriešanās atpakaļ