Sociālās zinības. Darba burtnīca 1. klasei

Mācību priekšmets

Sociālās zinības

Klase

1. klase

Kategorijas

E-darba burtnīcas

Autore: Annija Bergmane

Sociālās zinības. Darba burtnīca 1. klasei veidota atbilstoši “Sociālās zinības 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Darba burtnīcu “Sociālās zinības 1. klasei” veido četri lielie temati, kuru apgūšanai paredzētas 34 mācību stundas mācību gada laikā:

1.1. Ko nozīmē būt skolēnam?
► Kas ir skola?
► Ko nozīmē mācīties?
► Kādi ir noteikumi klasē un skolā?
► Kas ir dienas režīms?
► Ko nozīmē būt skolēnam?

1.2. Kā veidot sev un citiem drošas attiecības kopienā?
► Kas ietekmē attiecības ģimenē un klasē?
► Kādas ir rīcības sekas?
► Ko nozīmē drošas attiecības?


1.3. Kā sadarboties, svinot svētkus, ģimenē un klasē?
► Kādus svētkus svinam ģimenē un skolā?
► Kā sadarboties, svinot un palīdzot cits citam?
► Ko nozīmē izdevušies svētki?


1.4. Kādas prasmes un īpašības vajadzīgas mācoties un strādājot?
► Ko cilvēki vēlas?
► Kā panākt to, ko vēlies?
► Kura ir interesantākā profesija?

 


Lai sākumskolas skolēna ceļš sociālo zinību pasaulē būtu drošāks un aizraujošāks, viņam līdzi dosies Skudra. Jums var rasties jautājums: kāpēc skudra? Šī skudriņa skolēnam palīdzēs iepazīt daudzus tematus, kas sociālajās zinībās ir jāapgūst, kā arī vairākas noderīgas prasmes, kuras dabā piemīt skudrām.

Katra temata sākumā Skudra kopā ar skolēnu ir sadaļā “Uzzini”, lai sniegtu plašāku ieskatu un tematu sasaista ar savu ikdienu. Piemēram, tematā par dienas režīmu, Skudra vispirms izstāsta kāds tas ir skudrām un kāpēc to ir svarīgi ievērot. Tikai tad seko uzdevumi, kuros skolēns pats domā un darbojas saistībā ar savu dienas režīmu.

Darba burtnīcā ir padomāts par to, lai skolēns varētu attīstīt savas dažādās prasmes. Piemēram, ir veidoti vairāki uzdevumi, lai skolēnus veicinātu sadarboties – gan pārī, gan mazākās grupās, gan arī lielās komandās kopīgu mērķu sasniegšanai. Tāpat skolēni tiek mudināti mācīties veidot stāstījumu par dažādiem tematiem, kā arī tiek uzsvērts, ka ir ļoti svarīgi, ka skolēns prot darboties kopā ar citiem skolēniem un tolerēt klases biedrus.

Skudra ir kopā ar skolēnu arī mācību stundas noslēgumā - sadaļā “Novērtē sevi”. Zinām, ka ļoti būtiski ir ne tikai pildīt uzdevumus, aktīvi darboties, bet ik pa laikam arī apstāties – paskatīties uz paveikto un apdomāt, vai tas bija tas, kas vajadzīgs, vai kaut kas savā darbā vēl ir jāuzlabo un visbeidzot – kas man šodien izdevās. Katras mācību stundas noslēgumā skolēns redzēs tabulu, kur, izmantojot starplīmeņus, ir sniegts apraksts un ilustrācija.

Darba burtnīcās temati ir izkārtoti tādā pašā secībā kā tie ir Skola2030 paraugprogrammā – katrā klasē paredzēti 4 temati un apakštemati, kā arī paraugprogrammā minētie sasniedzamie rezultāti.
Ieteicamais stundu skaits ir plānots atbilstoši paraugprogrammai un temata apguvei. Katra nodaļa ir paredzēta vienai vai divām mācību stundām.


► Darba burtnīcas lpp. skaits: 76
Atgriešanās atpakaļ