Dabaszinības 1. klasei. Pārbaudes darbi un SLA

Mācību priekšmets

Dabaszinības

Klase

1. klase

Kategorijas

Pārbaudes darbi

Visu tematu snieguma līmeņu apraksti (SLA) un noslēguma darbi.
1.1. temata “Kā pētīt dzīvos organismus?” noslēguma darbi.
1.2. temata “Kā pētīt materiālus?” noslēguma darbs.
1.3. temata “Kā pētīt nedzīvos objektus?” noslēguma darbi.
1.4. temata “Kā pētīt dabas teritorijas?” noslēguma darbi.
1.5. temata “Kā pētīt Visumu?” noslēguma darbi.

► Pārbaudes darbu un SLA lpp. skaits: 31
► Var printēt.

Atgriešanās atpakaļ