Dabaszinības 1. klasei. Skolotāja grāmata

Mācību priekšmets

Dabaszinības

Klase

1. klase

Kategorijas

E-skolotāja rokasgrāmatas, Tematiskie plāni, Pārbaudes darbi, Atgādnes, Video materiāli, Mācību spēles

► Autores: Annija Vilnīte, Signe Ungure, Sanda Isačonoka-Atopkina.
Skolotāja metodisko līdzekli veido tematiskais plāns, darba lapas, uz kurām ir atsauces tematiskā plāna sadaļā “Piezīmes”, sasniedzamo rezultātu apraksts (sasniedzamie rezultāti pielīdzināti skolvadības sistēmās izmantotajiem), pārbaudes darbi, tiem atbilstīgi snieguma līmeņu apraksti un dažādi papildresursi, piemēram, pie sienas liekamas atgādnes u. c.
Skolotāja grāmatā iekļautais tematiskais plāns ir paredzēts darbam ar mācību komplektu "Dabaszinības 1. klasei. Skolēna grāmata" un "Dabaszinības 1. klasei. Darba burtnīca" un papildināts ar sadaļu “Piezīmes”, kur norādīta informācija par papildu saitēm, materiāliem, kā arī mācību uzdevumu precizējumi.
► Skolotāja grāmatas lpp. skaits: 162
► Var printēt.

Atgriešanās atpakaļ